20 de școli au discutat bugetele în cadrul audierilor organizate de proiectul „Școala Mea”


În lunile octombrie – noiembrie ale anului curent, în cele 20 de școli beneficiare ale proiectului „Școala Mea” au avut loc audierile publice ale bugetelor. Un număr impresionant de circa 3700 de cetățeni au discutat bugetele instituțiilor de învățământ în acest an, dar și prioritățile de dezvoltare pentru anii ce urmează.

Chiar dacă pentru prima dată au beneficiat de suportul Expert-Grup și a partenerilor regionali în organizarea evenimentelor, pentru multe dintre școli audierea publică nu a fost o noutate. Unele dintre acestea organizând și anterior evenimente similare, inspirate de școlile participante în proiect în anii 2014-2016 și având la dispoziție ghiduri și analize puse la dispoziție de către proiect, dar și deschiderea echipei Școala Mea pentru asistență.

Anul acesta a înregistrat un progres important și gradul de deschidere al școlilor beneficiare în oferirea informației și consultarea cetățenilor, cu un punctaj de 8.6 din 10 la începutul implementării proiectului și 9 din 10 la sfârșitul acestuia. Rezultatele au fost obținute în baza unui sondaj aplicat membrilor consiliilor de administrație ale instituțiilor de învățământ. Acest fapt denotă conștientizarea importanței implicării cetățenilor și comunității în viața școlii pentru a avea o școală mai bună. Doamna Elena Novac, director al Gimnaziului Victor Coțofană din s. Chetrosu, r-nul Drochia a menționat în cadrul audierii „Întotdeauna am îndemnat partenerii educaționali: elevi, părinți, cadre didactice, administrația publică locală să se informeze despre bugetul și performanța școlii. Audierea publică desfășurată la instituția noastră a fost o experiență nouă întru realizarea unui exercițiu de responsabilizare socială prin care am reușit să adunăm împreună toți partenerii educaționali. De aceea, sperăm, că informarea publicului cu privire la problemele școlii să ducă la sensibilizarea acestora în implicarea activităților pentru o școală mai bună.”

Mai mult decât atât, pentru a motiva și alte școli să devină mai transparente și deschise, în anul curent la audierile publice din școlile beneficiare au fost invitați și au participat directori ai școlilor din localitățile vecine. Aceștia au învățat de la școlile care implementează instrumente de responsabilizare socială cum să implice părinții, elevii, dar și întreaga comunitate în stabilirea priorităților bugetare. Astfel, proiectul Școala Mea este replicat de un număr tot mai mare de școli.

În efortul lor de responsabilizare socială, școlile sunt susținute și de autoritățile publice. La audierile publice din anul curent, în 16 din 20 de școli au participat reprezentanți ai autorităților publice locale: primari, viceprimari, consilieri locali și alți reprezentanți ai primăriei. De asemenea, în 13 dintre acestea au participat și reprezentanții autorităților publice raionale: din cadrul direcțiilor raionale de educație și finanțe, dar și președinți și vicepreședinți de raion. Rolul autorităților locale, și, în special, prezența primarilor la audierile publice a fost destul de mare, întrucât unele probleme cu care se confruntă școala țin, de fapt, de întreaga comunitate. Mulți primari înțeleg responsabilitatea pe care o au în cadrul comunității pe care o administrează și sunt mai deschiși să colaboreze atunci când problemele sunt discutate de întreaga comunitate, decât într-o discuție personală cu directorul școlii, așa cum se întâmpla de obicei. După cum a menționat Domnul Nicolai Calaidjioglu, primarul satului A.I. Cuza, r-nul Cahul „Școala e cea mai importantă instituție din comunitate. Viitorul acesteia depinde de noi, cei care activam în cadrul comunității.”

În urma discuțiilor din cadrul audierilor publice, s-au dovedit că necesitățile școlilor sunt numeroase și variază de la o comună la alta: de la necesitatea renovării sistemelor de încălzire și blocurilor sanitare, îmbunătățirea alimentației în cantine, necesitățile de participare la cursuri de formare și instruire a cadrelor didactice, până la instalarea sistemelor de supraveghere video, a echipamentelor pentru utilizarea tehnicilor interactive de predare, reînnoirea echipamentului sportiv și renovarea vestiarelor, instalarea radioului școlar, etc.

De obicei, cele mai inovatoare idei sunt propuse de elevi, care sunt și cei mai entuziasmați să se implice în discuții, dar și cei mai dornici să vadă schimbări în școala lor. Crinu Dimitriu, elev în clasa VIII-a la gimnaziul Costuleni, r-nul Ungheni, a venit cu câteva propuneri în cadrul audierii publice. „Am avut emoții la început, însă atunci când am ieșit în față am avut un singur scop, cel de a-i convinge pe toți cât de important este să rezolvăm problemele școlii. Eu sunt motivat acum să lupt pentru a schimba ceva, să mă implic în cât mai multe proiecte”, a spus mai târziu elevul.

Chiar dacă nu toate ideile propuse vor putea fi realizate și nu toate se vor regăsi în bugetul pentru anul 2018, important este faptul că întreaga comunitate s-a implicat în procesul de identificare a necesităților, prioritizându-le, cu un singur scop comun – o școală mai bună. Multe dintre școli în urma audierilor publice au primit susținerea autorităților care au promis să se implice, fie prin finanțare directă, fie prin solicitări adiționale către autoritățile raionale sau aplicarea la proiecte comunitare în urma cărora să beneficieze și școala, pentru a acoperi cele mai urgente necesități. Domnul Valeriu Baban, șef adjunct Direcția Învățământ Cahul a remarcat „Direcția Învățământ împreună cu Consiliul Raional va depune eforturi pentru a susține orice inițiativă bună; și ne bucură că sunteți activi și implicați în diferite proiecte ce promovează elevii, oamenii și valorile.”

Echipa Școala Mea le dorește succes școlilor beneficiare ale proiectului, dar și tuturor instituțiilor de învățământ ce implementează principii de bugetare participativă în realizarea tuturor ideilor identificate!