Accesul la informație – o prioritate pentru gimnaziul „Alexandr Pușkin” din Burlăceni


Abordând problema transparenței privind modul de gestionare a banilor publici în instituțiile de învățământ, sesizăm scepticismul părinților față de schimbările substanțiale care ar putea avea loc chiar și în condiții de transparență mai mare. Explicația pe care o au unii dintre părinți este, fie ai încredere, fie nu în managementul instituției.

Aceasta era realitatea valabilă și pentru gimnaziul cu predare în limba rusă „Alexandr Pușkin” din Burlăceni. Doamna Larisa Ialanji, director al instituției de învățământ, susține că deși comunica periodic cu părinții și reprezentanții părinților din Consiliul de Administrație, deseori nu primea informații suficiente privind nevoile școlii și ale elevilor, comunicarea dintre părți fiind mai degrabă într-o singură direcție. Din lipsă de interes sau de timp, mulți dintre părinți nici nu participau la scurtele ședințe de discutare a necesităților gimnaziului.

Așa am hotărât să aplic în proiectul „Școala Mea”, – susține directorul instituției. – Am văzut în acest proiect o oportunitate de a apropia școala de comunitate și a de a face un prim pas în direcția schimbării pentru o comunicare deschisă și funcțională.”

Olga Dandiș, reprezentant al Asociației pentru Cooperare și Comunicare Democratică DIALOG din Cahul și partener regional, susține că în urma sesiunii de instruire a membrilor Consiliului de Administrație a gimnaziului și completării fișelor de implicare, a fost evaluat modul în care elevii și părinții înțeleg prioritățile și problemele școlii. La sesiunea de instruire au fost prezentate exemple de succes ale instituțiilor de învățământ în care părțile interesate, elevi, părinți, administrația publică locală caută împreună soluții și rezolvă problemele stringente ale școlii, participativ. Deși unele dintre cadrele didactice au fost sceptice în privința rezultatelor fișelor de implicare, evaluarea a demonstrat că atât părinții cât și elevii au nevoie de mai multă comunicare, că mijloacele de asigurare a transparenței pot fi diversificate, iar chestionarul de evaluare s-a dovedit a fi deosebit de util pentru a vedea evoluția calitativă a indicatorilor sau întrebărilor fixate.

La început de toamnă, administrația liceului urmează să organizeze în cadrul proiectului audierea publică a bugetului pentru a informa principalii actori ai procesului educațional privind modul în care au fost și urmează a fi cheltuiți banii școlii. În acest mod, directorul speră că audierea publică va crea premisele pentru o platformă frumoasă de cooperare între părinți, elevi, cadre didactice și alți factori decizionali din comunitatea Burlăceni. Doamna Ialanji susține că asigurarea calității educației este o prioritate și a părinților și a școlii, dar pentru a realiza acest lucru este necesară înțelegerea rolului fiecăreia dintre părți. Nu mai puțin importantă este și participarea în procesul decizional a elevilor, cei care beneficiază de serviciile instituției de învățământ și care vor deveni în viitor cetățeni activi și implicați în dezvoltarea comunității în care locuiesc.