Istorii de succes

Reprezentanții Liceului Teoretic „Miron Costin” consideră inițiativa „Școala Mea” ca fiind o oportunitate unică pentru liceu: „Atunci când a fost lansat concursul pentru selectarea şcolilor beneficiare, am acceptat această provocare pentru a facilita implicarea mai activă a cetățenilor în viața școlii”, a remarcat directoarea liceului, Tatiana Moscalu. Implicarea în „Şcoala Mea” a oferit posibilitatea liceului să fie mult mai transparent, să îmbunătăţească dialogul dintre beneficiarii serviciilor oferite de școală, autorităţile publice locale şi alţi actori. Una din lecţiile învăţate pe… Detalii

„Educația este importantă” – acesta este sloganul Liceului Teoretic „Petru Rareș” din orașul Soroca. Atunci când am început implementarea „Școala Mea” în școala noastră, ne-am gândit în primul rând la contribuția pe care trebuie sa o aibă școala la dezvoltarea elevilor. Am dorit să demonstrăm părinților, elevilor și comunității acţiunile și practicile prin care școala noastră se implică, cu scopul de a asigura un impact pozitiv în dezvoltarea școlii și a elevilor. În liceul „Petru Rareș”, „Școala Mea” a dat… Detalii

Liceul Teoretic din Rublenița a fost foarte interesat de acest proiect, deoarece a dorit să ofere posibilitate părinților, elevilor și profesorilor, posibilități de implicare mai activă în viața școlii prin intermediul audierilor publice, accesului la informație bugetară, cardurilor de raportare și să ia parte la stabilirea priorităților de dezvoltare a școlilor. Am aplicat la acest proiect pentru că am dorit să îmbunătățim calitatea și eficiența activităților din cadrul liceului și pentru că am considerat necesar ca locuitorii satului Rublenița să… Detalii

Probabil, nu există niciun termen utilizat mai des de către vre-un program de dezvoltare instituţională şi comunitară decît – implicarea. În cadrul proiectului „Şcoala Mea”, am fost iniţial sceptici că oamenii se vor implica la audierile bugetelor celor patru licee din raionul Cahul pentru 2014. Sceptici pentru că în primul rând, oamenii nu sunt obişnuiţi să fie întrebaţi despre cum ar fi mai bine să fie administrate resursele financiare, iar din această cauză ei nici nu prea cred că dacă… Detalii

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ca partener regional în cadrul proiectului „Școala Mea” implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, a organizat audieri publice în 4 școli selectate pentru primul an de proiect. Fiecare din audierile petrecute au fost diferite, chiar dacă au avut aceeași structura ca și organizare si au propus aceleași teme de discuții. De multe ori audierea publica a fost comparată de administrația școlilor cu adunarea generala a părinților sau conferința părinților cum mai este numită în… Detalii

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, fiind partener regional al „Școala mea” împreună cu Expert-Grup, a purces la negocieri privind semnarea Memorandumurilor de Colaborare cu patru școli: Liceul Teoretic „Ginta Latină”, Chișinău, Liceul Teoretic „Gaudeamus”, Chișinău, Liceul Teoretic „Universum” din s. Sărata Galbenă, Hâncești și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Hâncești. Cazul la care ne vom referi ține de LT „Mihai Eminescu” din or. Hâncești. Memorandumul de colaborare a fost conceput ca un document multipartit care urma sa fie semnat de reprezentanții… Detalii

Administrarea unei instituţii de învăţământ presupune existenţa unui organ colegial care să analizeze principalele probleme şi necesităţi pentru a găsi soluţii, să gestioneze raţional resursele existente, dar şi să stabilească direcţiile de dezvoltare a acestei instituţii. Pentru a contribui în această direcţie, în cadrul inițiativei „Şcoala Mea„ au fost constituite coaliții locale în cele patru licee beneficiare din raionul Cahul – LT „Ioan Vodă” din or. Cahul, LT „Mihai Eminescu” din s. Slobozia Mare, LT „Mihai Eminescu” din s. Crihana Veche… Detalii

Procesul de optimizare a instituţiilor de învăţământ, realizat în mai multe localităţi din ţară de către autorităţi pentru a gestiona mai bine resursele statului, dar şi de a crea condiţii mai bune pentru desfăşurarea procesului educaţional, a adus în atenţia comunităţilor prioritar acest subiect şi respectiv a discuţiilor despre locul şi rolul care îl are şcoala în comunitate. Mass-media a relevat multe cazuri când părinţii erau cei care se opuneau închiderii şcolilor, deşi erau de acord că statul suportă prea… Detalii

Din 1 ianuarie 2013, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 728 din  02.10.2012 „Cu privire la finanțarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienților de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general, finanțate din bugetele unităților administrativ-teritoriale”, toate instituțiile preuniversitare din țară sunt finanțate în baza unei noi metodologii care se bazează pe principiul „banii urmează elevul” și presupune atât investirea mijloacelor financiare în domeniul educației în mod echitabil, cât… Detalii

Începând cu septembrie 2014, echipa Centrului Regional CONTACT a organizat activitățile proiectului „Școala mea – responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova” în patru licee beneficiare: Liceul Teoretic „Liviu Damian” or. Râșcani; Liceul Teoretic „Eugen Coșieru”, s. Mihăileni, r. Râșcani; Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”, com. Pepeni, r. Sângerei; Liceul Teoretic „Alecu Russo”, com. Sângereii Noi, r. Sângerei; Am activat eficient în trei din liceele menționate mai sus: „Liviu Damian”, „Eugen Coșieru” și „Alexandru Agapie”. Corpul profesoral din aceste licee… Detalii

Proiectul „Școala Mea” promovează intens la nivel local şi regional transparenţa actului decizional al politicilor publice în învăţămîntul preuniversitar. Ca procedură de consultare, audierea publică propusă de acest proiect a oferit un cadru riguros şi eficace de colectare a unui număr mare de opinii şi puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul execuţiei şi proiecţiei bugetului şcolii are un impact deosebit: profesori, elevi, părinţi autorităţi publice locale, organizații ale societății civile, coalitii/ alianțe, agenţi economici, etc. Faptul dat… Detalii

În momentul în care Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova a fost selectată ca partener regional în cadrul „Școala mea”, activitățile propuse de acest proiect erau inovatoare chiar și pentru noi – organizație a societății civile educaționale existente de mai mult timp pe piață. Lucrurile au devenit mai clare după instruirea pe tema instrumentelor de responsabilizare socială dar în același timp și confuze, pentru că ceea ce se propunea era destul de nou pentru școlile din Moldova. Unul din instrumentele de… Detalii