Istorii de succes

În Republica Moldova o transparență în procesul bugetar ar avea un efect social important. Deseori societatea nu are o înțelegere clară a responsabilităților unei instituții publice, și nici de unde vin banii publici. O informare și implicare bună a cetățenilor în procesul bugetar ar avea și un efect pozitiv asupra unei mai bune înțelegeri a acestui subiect. În plus, cetățenii informați devin mai responsabili față de ei înșiși. Antrenarea cetățenilor în procesul bugetar, inevitabil, face mai dificilă manipularea acestora, lucru… Detalii

Context Inițiativa „Școala Mea” promovează soluții practice pentru implementarea instrumentelor de responsabilizare socială prin includerea cetățenilor în structurile de monitorizare a alocațiilor bugetare pentru serviciile educaționale. În acest context, crearea Coalițiilor locale în şcolile beneficiare a constituit o primă treaptă în procesul de responsabilizare socială a comunităţilor. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD), având calitatea de partener regional în cadrul proiectului „Școala Mea”, alături de Centrul Anaitic Independent Expert-Grup, a asistat informaţional şi metodologic şi a facilitat etapa de constituire… Detalii