Resurse

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2017” este al patrulea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

În cadrul acestui studiu a fost analizate mai multe aspecte ce țin de procesul educațional, inclusiv satisfacția față de acesta. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Școala Mea”, care este în cel de-al patrulea an de implementare. Colectare datelor necesare pentru realizarea estimărilor a fost efectuată prin completarea fișelor de implicare de către respondenți (elevi ai claselor 7-12, părinți ai elevilor și cadre didactice) din cele 20 de școli, ce au fost selectate în baza unui concurs deschis. Fișele… Detalii

De-a lungul celor patru ani de implementare a proiectului „Școala Mea”, ca urmare a unei serii de discuții cu administrațiile școlilor și a concluziilor atelierelor anuale de bugetare participativă, echipa Școala Mea a constatat că școlile duc lipsă de informație privind posibilitățile de implicare și realizare a procesului de bugetare participativă în educație și a venit cu un sprijin, elaborând un Infografic privind calendarul bugetar în educație. Acesta ilustrează cine, când și cum se poate implica în elaborarea bugetului instituției… Detalii

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ general, printre responsabilitățile Consiliului se enumeră completarea Cardurilor de Raportare  în care se solicită opinia comunității cu privire la satisfacția față de serviciile educaționale și prioritățile de dezvoltare ale școlii (Capitolul II, Art. 4). Fișele de implicare sunt chestionare utilizate în proiectul Școala Mea pentru o înțelegere mai bună a satisfacției cetățenilor față de școala din comunitate și eventualele îmbunătățiri dorite. Până acum aceste chestionare… Detalii

Analiza independentă a bugetelor (AIB) are drept scop evaluarea efortului depus de școală în vederea asigurării serviciilor educaționale. În fond, AIB reprezintă o diagnoză succintă și include examinarea aspectelor ce țin de starea financiară, modul de utilizare a banilor, precum și performanța școlii. Acest exercițiu presupune analizarea unui set de indicatori, ce reflectă mai multe aspecte ce se referă la modul prin care sunt organizate serviciile educaționale la nivelul școlilor din comunități (vezi tabelul de mai jos). Sub aspect metodologic,… Detalii

Ținând cont de scopul și subiectul principal al audierii publice, acest eveniment poate servi drept platformă pentru a atrage interesul tuturor membrilor comunității, dar în special a celor care vor fi influențați (afectați) în mod direct de către deciziile care urmează să fie adoptate după desfășurarea audierii publice. Este importantă implicarea tuturor membrilor comunității, indiferent de gen, etnie, nivelul bunăstării etc. Participarea mai largă a publicului la eveniment, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, ar permite colectarea informațiilor relevante pentru toate… Detalii

Fișele de implicare pentru părțile interesate în educație sunt o parte a mecanismului de supraveghere a inițiativei „Școala mea”. Aceste anchete anonime vor solicita feedback de la părinți, elevi, cadre școlare și coaliții locale cu privire la performanța instituțiilor de învățământ. Fișele de implicare sunt planificate pentru utilizarea autorităților locale / regionale publice și managementul superior al școlilor, să efectueze evaluări cantitative de satisfacție a părților interesate de instituția de învățământ. Fișele de implicare vor fi actualizate periodic pe www.scoalamea.md.  Scopul… Detalii

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2016” este al treilea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

„Analiza cantitativă a rezultatelor fișelor de implicare” a fost realizată în baza a 4211 fișe de implicare completate în 2016 în 20 de școli din țară. Elevii, părinții, profesorii și managementul școlar au evaluat procesul de studii în baza întrebărilor din cinci domenii: (i) informarea despre activitățile școlii, (ii) bugetul, (iii) implicarea în activitățile instituției educaționale, (iv) oferta curriculară și (v) mediul școlii. În linii generale, în eșantionul de școli analizate există o anumită satisfacție față de procesul educațional. Astfel,… Detalii

Pe ScoalaMea.md sunt disponibile o serie de date despre bugetele și performanța școlilor din Moldova. Pentru școlile implicate în proiect (80 de școli în cei 4 ani de implementare 2014, 2015 2016, 2017) avem și date privind percepția elevilor, părinților și cadrelor didactice despre calitatea educației în școală. Toate aceste date le punem la dispoziția Dvs în format deschis. Puteți utiliza datele pentru propriile analize. Sunt disponibile pentru descărcare următoarele date: Date fișele școlare 2013 Date fișele școlare 2014 Date fișele școlare 2015 Răspunsuri… Detalii

Deschiderea datelor în educație este o condiție și un factor în dezvoltarea auditului social al școlilor. Ținând cont de importanța decisivă a deschiderii datelor în auditul social al școlilor, scopul prezentei evaluări constă în prezentarea unei imagini complexe asupra disponibilității datelor deschise în educație, în primul rând pentru a facilita dezvoltarea auditului social al școlilor. Studiul evaluează deschiderea următoarelor date din educație: Leadership Cadrul Legal și de Politici Cadrul Instituțional, Responsabilitățile și Abilitățile Datele din Educație Cererea de Date Deschise… Detalii

Scopul acestei cercetări a constat în identificarea percepției elevilor și părinților față de procesul educațional. Fișele de raportare au reprezentat instrumentul de bază prin care s-a analizat percepția. Analiza, care a cuprins peste 5500 de respondenți ai fișelor de raportare – elevi și părinți de pe tot teritoriul țării, a scos la iveală faptul că majoritatea cetățenilor au mai curând o percepție pozitivă față de procesul educațional. Dintre factorii care influențează eficiența studiilor și sunt într-o stare precară, s-a menționat… Detalii