Resurse

Analiza independentă a bugetelor (AIB) are drept scop evaluarea efortului depus de școală în vederea asigurării serviciilor educaționale. În fond, AIB reprezintă o diagnoză succintă și include examinarea aspectelor ce țin de starea financiară, modul de utilizare a banilor, precum și performanța școlii. Acest exercițiu presupune analizarea unui set de indicatori, ce reflectă mai multe aspecte ce se referă la modul prin care sunt organizate serviciile educaționale la nivelul școlilor din comunități (vezi tabelul de mai jos). Sub aspect metodologic,… Detalii

Ținând cont de scopul și subiectul principal al audierii publice, acest eveniment poate servi drept platformă pentru a atrage interesul tuturor membrilor comunității, dar în special a celor care vor fi influențați (afectați) în mod direct de către deciziile care urmează să fie adoptate după desfășurarea audierii publice. Este importantă implicarea tuturor membrilor comunității, indiferent de gen, etnie, nivelul bunăstării etc. Participarea mai largă a publicului la eveniment, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, ar permite colectarea informațiilor relevante pentru toate… Detalii

Fișele de raportare pentru părțile interesate în educație sunt o parte a mecanismului de supraveghere a inițiativei „Școala mea”. Aceste anchete anonime vor solicita feedback de la părinți, elevi, cadre școlare și coaliții locale cu privire la performanța instituțiilor de învățământ. Fișele de raportare sunt planificate pentru utilizarea autorităților locale / regionale publice și managementul superior al școlilor, să efectueze evaluări cantitative de satisfacție a părților interesate de instituția de învățământ. Fișele de raportare vor fi actualizate periodic pe www.scoalamea.md.  Scopul nostru este… Detalii

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2016” este al treilea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

„Analiza cantitativă a rezultatelor fișelor de implicare” a fost realizată în baza a 4211 fișe de implicare completate în 2016 în 20 de școli din țară. Elevii, părinții, profesorii și managementul școlar au evaluat procesul de studii în baza întrebărilor din cinci domenii: (i) informarea despre activitățile școlii, (ii) bugetul, (iii) implicarea în activitățile instituției educaționale, (iv) oferta curriculară și (v) mediul școlii. În linii generale, în eșantionul de școli analizate există o anumită satisfacție față de procesul educațional. Astfel,… Detalii

Pe ScoalaMea.md sunt disponibile o serie de date despre bugetele și performanța școlilor din Moldova. Pentru școlile implicate în proiect (60 de școli în cei 3 ani de implementare 2014, 2015 și 2016) avem și date privind percepția elevilor, părinților și cadrelor didactice despre calitatea educației în școală. Toate aceste date le punem la dispoziția Dvs în format deschis. Puteți utiliza datele pentru propriile analize. Sunt disponibile pentru descărcare următoarele date: Date fișele școlare 2013 Date fișele școlare 2014 Date fișele școlare 2015 Răspunsuri… Detalii

Deschiderea datelor în educație este o condiție și un factor în dezvoltarea auditului social al școlilor. Ținând cont de importanța decisivă a deschiderii datelor în auditul social al școlilor, scopul prezentei evaluări constă în prezentarea unei imagini complexe asupra disponibilității datelor deschise în educație, în primul rând pentru a facilita dezvoltarea auditului social al școlilor. Studiul evaluează deschiderea următoarelor date din educație: Leadership Cadrul Legal și de Politici Cadrul Instituțional, Responsabilitățile și Abilitățile Datele din Educație Cererea de Date Deschise… Detalii

Scopul acestei cercetări a constat în identificarea percepției elevilor și părinților față de procesul educațional. Fișele de raportare au reprezentat instrumentul de bază prin care s-a analizat percepția. Analiza, care a cuprins peste 5500 de respondenți ai fișelor de raportare – elevi și părinți de pe tot teritoriul țării, a scos la iveală faptul că majoritatea cetățenilor au mai curând o percepție pozitivă față de procesul educațional. Dintre factorii care influențează eficiența studiilor și sunt într-o stare precară, s-a menționat… Detalii

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ general, printre responsabilitățile Consiliului se enumeră completarea Cardurilor de Raportare (fișe de raportare) în care se solicită opinia comunității cu privire la satisfacția față de servicii și prioritățile de dezvoltare ale școlii (Capitolul II, Art. 4). Fișele de raportare sunt chestionare utilizate în proiectul Școala Mea pentru o înțelegere mai bună a satisfacției cetățenilor față de școala din comunitate și eventualele îmbunătățiri dorite. Până… Detalii

Această evaluare intermediară, realizată după primul an de implementare a proiectului a fost contractată în baza unui concurs public organizat de către echipa de management a proiectului. Ținând cont de specificul proiectului, prezenta evaluare se înscrie în rândul demersurilor care au menirea de a întreține o relație transparentă între intervențiile publice și cetățeni, pe de o parte, precum și între instituția finanțatoare și instituțiile beneficiare ale sprijinului, pe de altă parte. Scopul acestui raport de evaluare constă în evaluarea intermediară… Detalii

Pe parcursul primului de an de implementare a inițiativei „Școala mea”, au fost realizate două ateliere de discutare a Cadrului Bugetar pe Term Mediu în educație. În baza discuțiilor de la aceste ateliere a fost creată o scurtă notă de politici ce subliniază importanța unui proces bugetar participativ, atât la nivel național, cât și local. Prioritatea de bază ce urmează a fi implementată în Strategia Națională de Dezvoltare 2012-2020 de către Guvern este asigurarea unui sistem de învățământ calitativ, eficient… Detalii

Anul 2015 va fi unul dificil din punct de vedere economic, Produsul Intern Brut fiind prognozat să scadă cu circa 0,2%. Constrângerile sunt atât de sorginte externă, cât și internă. În particular, înrăutățirea situației economice din Federația Rusă și Ucraina, va cauza reducerea remiterilor (-7%) și a exporturilor de mărfuri și servicii (-0,5%). În plus, nivelul de incertitudine va fi alimentat de riscul agravării crizei de securitate din Ucraina, iar menținerea restricțiilor comerciale rusești și recuperarea lentă a economiilor UE… Detalii