Resurse

Această evaluare intermediară, realizată după primul an de implementare a proiectului a fost contractată în baza unui concurs public organizat de către echipa de management a proiectului. Ținând cont de specificul proiectului, prezenta evaluare se înscrie în rândul demersurilor care au menirea de a întreține o relație transparentă între intervențiile publice și cetățeni, pe de o parte, precum și între instituția finanțatoare și instituțiile beneficiare ale sprijinului, pe de altă parte. Scopul acestui raport de evaluare constă în evaluarea intermediară… Detalii

Pe parcursul primului de an de implementare a inițiativei „Școala mea”, au fost realizate două ateliere de discutare a Cadrului Bugetar pe Term Mediu în educație. În baza discuțiilor de la aceste ateliere a fost creată o scurtă notă de politici ce subliniază importanța unui proces bugetar participativ, atât la nivel național, cât și local. Prioritatea de bază ce urmează a fi implementată în Strategia Națională de Dezvoltare 2012-2020 de către Guvern este asigurarea unui sistem de învățământ calitativ, eficient… Detalii

Anul 2015 va fi unul dificil din punct de vedere economic, Produsul Intern Brut fiind prognozat să scadă cu circa 0,2%. Constrângerile sunt atât de sorginte externă, cât și internă. În particular, înrăutățirea situației economice din Federația Rusă și Ucraina, va cauza reducerea remiterilor (-7%) și a exporturilor de mărfuri și servicii (-0,5%). În plus, nivelul de incertitudine va fi alimentat de riscul agravării crizei de securitate din Ucraina, iar menținerea restricțiilor comerciale rusești și recuperarea lentă a economiilor UE… Detalii

Analiza nivelului de satisfacție față de serviciile educaționale din ciclul primar și secundar s-a bazat pe cercetarea a două focus-grupuri imense, care au constat din beneficiarii serviciilor educaționale: elevii și părinții. Trebuie de menționat că cercetarea a cuprins doar școlile cu predare în limba română, dintre care doar două instituții educaționale sunt din Chișinău. Cardurile de raportare au reprezentat instrumentul de bază prin care s-a analizat nivelul de satisfacție. Cardurile de raportare reprezintă chestionare ce cuprind întrebări care se referă… Detalii

Ce înseamnă date deschise în educație? Este bine ca înainte de a purcede la evaluarea disponibilității datelor deschise în educație să existe o înțelegere clară a conceptelor de „date deschise” și „date guvernamentale deschise”. La acest subiect există o mulțime de surse online. În contextul acestui document datele deschise în educație sunt parte componentă din datele deschise guvernamentale. Strict vorbind, termenul exact ce ar urma să fie utilizat este „date guvernamentale deschise în educație”, care este o parte, adevărat cea… Detalii

Analiza independentă a bugetelor (AIB) are drept scop evaluarea efortului depus de școală în vederea bunei desfășurări a serviciilor educaționale. În fond, AIB reprezintă o evaluare succintă a stării financiare a instituției, a modului de utilizare a banilor, precum și a performanței școlii. Acest exercițiu presupune analizarea unui set de indicatori, iar realizarea AIB se bazează pe analiza comparativă a valorilor acestor indicatori din școală cu cele înregistrate la nivel de raion și țară. De exemplu, dacă cheltuielile per elev… Detalii

              Republica Moldova începe un nou ciclu politic, iar provocările pentru noul Guvern vor fi mai mari ca niciodată. Alegerile parlamentare din 2014, contrar ideii vehiculate pe larg în opinia publică, nu au fost geopolitice, ci au avut o sorginte pur internă, reflectând divizarea societății între cei care au votat contra actualei guvernări și cei care le-au acordat o ultimă șansă. Pentru a trece cu bine peste aceste provocări, Moldova trebuie să ia în… Detalii

Republica Moldova începe un nou ciclu politic, iar provocările pentru noul Guvern vor fi mai mari ca niciodată. Alegerile parlamentare din 2014, contrar ideii vehiculate pe larg în opinia publică, nu au fost geopolitice, ci au avut o sorginte pur internă, reflectând divizarea societății între cei care au votat contra actualei guvernări și cei care le-au acordat o ultimă șansă. Pentru a trece cu bine peste aceste provocări, Moldova trebuie să ia în următorii patru ani o opțiune decisivă spre… Detalii

Acest document evaluează măsura în care autoritățile locale și centrale sunt deschise spre oferirea datelor în educație, în primul rând pentru a facilita dezvoltarea auditului social al școlilor. Descarcă

Expert-Grup lansează ediția nr. 10 a revistei economice MEGA, care analizează evoluția economiei moldovenești, riscurile sale interne și externe, explică principalele tendințe macroeconomice și sectoriale conturate în 2013 și începutul anului 2014 și oferă o prognoză a principalilor indicatori economici pentru anul 2014 și 2015. În acest articol puteți descărca și suportul vizual al raportului sub formă de infografic (Media Kit). Prezentarea publicației în format PREZI o găsiți aici. Vezi documentul