Cea de-a șaptea ședință a Consiliului Consultativ „Școala Mea”


Pe data de 4 mai 2017, în cadrul celei de-a șaptea ședințe a Consiliului Consultativ al proiectului „Școala Mea”, Expert-Grup împreună cu membrii Consiliului au discutat despre rezultatele așteptate a fi atinse în cadrul proiectului în următorii doi ani, dar și asigurarea continuității proiectului după 2018.

Vă reamintim că în prezent Consiliul Consultativ este alcătuit din nouă membri după cum urmează: (1) Ana Vivdici – Director al Inspectoratului Școlar Național, (2) Chiril Lucinschi – ex-președinte al Comisiei parlamentare „Cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media”, (3) Elena Cernei – Viceministru al Educației al Republicii Moldova, (4) Eugenia Veverița – Expert finanțe în educație., (5) Liliana Nicolaescu-Onofrei – Consultant independent în educație, (6) Maia Bănărescu – Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, (7) Svetlana Borțoi – Șef Direcția Finanțe în Învățământ, Cultură și Știință, Ministerul Finanțelor, (8) Tatiana Badan – Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova.

În urma discuțiilor și recomandărilor formulate în cadrul ședinței, pe lângă activitățile uzuale ale proiectului, Expert-Grup va direcționa eforturile în următoarea perioadă în câteva direcții, și anume:

• Promovarea publicării Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățământ general, dar și promovarea acestuia în instituțiile de învățământ în baza practicilor pozitive în școlile-beneficiare ale proiectului „Școala Mea” care au Consilii de Administrație funcționale.

• Instituționalizarea fișelor de implicare. În acest sens, Expert-Grup va colabora cu Inspectoratul Școlar Național în vederea definitivării chestionarelor pentru activitățile anuale de autoevaluare a instituțiilor de învățământ și de evaluare a cadrelor didactice. De asemenea, Echipa Școala Mea va oferi suportul necesar pentru mediatizarea și implementarea acestor activități.

• Introducerea activităților de consultare a bugetului școlii și implicare a părinților în indicatorii de evaluare a managementului instituțiilor de învățământ general.

• Recunoașterea instituțională din partea Ministerului Educației a meritelor instituțiilor de învățământ și managerilor acestora care au aplicat instrumente de responsabilizare socială.

În cadrul ședinței, Doamna Elena Cernei, Viceministru al Educației și Doamna Svetlana Borțoi – Șef Direcție în cadrul Ministerului Finanțelor au propus ca rezultatele proiectului și beneficiile oferite de instrumentele promovate de proiect să fie prezentate la ședințele organizate de către Ministerul Educației și Ministerul Finanțelor cu participarea reprezentanților consiliilor raionale (șefii direcțiilor raionale de învățământ și finanțe) pentru a spori implicarea și susținerea din partea autorităților raionale.

Doamna Eugenia Veveriță a remarcat necesitatea colaborării dintre echipa „Școala Mea” și Ministerul Educației în prezentarea datelor din fișa școlii atât pe pagina www.ScoalaMea.md cât și în statistica SIME.

Adițional, au fost abordate mai multe subiecte actuale în sistemul educațional: optimizarea rețelei de școli, autonomia financiară a instituțiilor de învățământ, metodologia de salarizare a cadrelor didactice și metodologia de autoevaluare a instituțiilor de învățământ ca parte componentă a reformei educației în Republica Moldova.