Cunoaște istoria de succes a liceului „Alecu Russo” din Sângerenii Noi, unul din primele licee beneficiare ale proiectului Școala Mea


Liceul „Alecu Russo” din s. Sângerenii Noi, raionul Sângera se numără printre primele școli beneficiare ale proiectului „Școala Mea” în anul 2014. Audierile publice ale bugetului instituției de învățământ din 2014 au fost un exercițiu nou și inedit pentru elevi, părinți și cadrele didactice. La acea primă audiere publică părinții au enumerat cele mai stringente necesități ale copiilor lor și aspectele pe care și le-au dorit să fie schimbate și îmbunătățite în școala lor. Printre prioritățile enumerate de părinți cele mai importante erau: transportarea elevilor la școală, reparația blocurilor sanitare, aprovizionarea cu apă și schimbarea mobilierului școlar învechit în mai multe săli de clasă.

Noul director al instituției de învățământ, Doamna Valentina Caplinscaia, care a preluat conducerea liceului în 2015 a studiat propunerile părinților din cadrul audierii publice a bugetului și împreună cu colectivul și comunitatea a purces la implementarea treptată a acestora. Cu siguranță, într-o perioadă nu tocmai favorabilă pentru sistemul bugetar al Republicii Moldova, aceste propuneri vitale erau greu de realizat din resursele bugetare limitate ale școlii. În acest sens, noua conducere a organizat audieri publice ale bugetului și în anii următori pentru a prioritiza necesitățile școlii și a consulta în permanență părinții referitor la necesitățile copiilor și cele de modernizare ale școlii.

Ca urmare, din resurse bugetare în 2015 au fost construite blocurile sanitare la trei etaje ale școlii și efectuate reparații la etajul I. În următorul an, au continuat reparațiile interioare la etajele II și III. A fost amenajată sala de sport pentru clasele primare și schimbată pardoseala din sala de sport mare. A fost schimbat mobilierul pentru clasele primare.

Cea mai recentă audiere publică a bugetului școli a avut loc în februarie 2017. În cadrul acesteia s-a decis asupra necesității de construire a unui zid pe întreg perimetrul școlii pentru securitatea copiilor, schimbării ulucilor și acoperirii întregii suprafețe din curtea liceului cu pavaj. Lucrările deja au început, iar părinții, elevii și cadrele didactice speră că durabilitatea proiectului va putea fi asigurată.

Pe parcursul acestor ani în care liceul implementează instrumentele de responsabilizare socială, conducerea școlii nu doar a identificat în mod participativ prioritățile școlii, dar a învățat și să estimeze necesarul resurselor financiare pentru realizarea acestora. Chiar dacă resursele bugetare limitate nu permit realizarea tuturor necesităților instantaneu, conducerea școlii susținută de părinții care au văzut schimbările spre bine a încercat să identifice metode pentru a atrage fonduri suplimentare atât din resurse bugetare, cât și extrabugetare. Datorită consultărilor acordate de către partenerul regional al proiectului „Școala Mea”, Centrului regional CONTACT – Bălți, în persoana Doamnei Nina Bândiu, a fost obținută finanțarea totală de 80 mii lei pentru transportarea elevilor din localitățile învecinate de la Consiliul raional, finanțare care era refuzată anterior.

Conducerea liceului este conștientă că aceste realizări nu ar fi fost posibile fără implicarea activă a părinților, lucru pe care l-au învățat și l-au aplicat fiind beneficiari ai proiectului „Școala Mea”. Director liceului, Doamna Valentina Caplinscaia a menționat: „Mulțumim mult pentru acest proiect, datorită căruia avem posibilitatea să implicăm părinții, elevii, cadrele didactice și cele manageriale în soluționarea celor mai stringente probleme și este asigurată transparență în gestionarea resurselor financiare.”

Autor: Nina Bândiu, Centrul regional CONTACT – Bălți