Fișele de implicare – modalitatea preferată a elevilor Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” de a se expune


Managementul Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” a fost întotdeauna orientat spre excelență, acest liceu fiind unul din cele mai prospere din Municipiul Chișinău, dispunând de condiții bune de instruire și de cadre didactice calificate. Fiind un liceu cu peste 1500 elevi, există foarte multe momente în procesul instructiv-educativ la care este nevoie de atras atenția. Liceul este implicat în mai multe proiecte diverse, dar participarea în cadrul Proiectului „Școala Mea” implementat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup cu asistența Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova, în calitate de partener regional le-a oferit o altă perspectivă de a vedea și evalua școala. O perspectivă prin prisma bunei guvernări la toate capitolele: gestiune financiară, implicare actori comunitari, evaluarea satisfacției privind serviciile școlii de către grupul țintă, îmbunătățirea imaginii, promovarea transparenței, etc.

Una din activitățile proiectului care a precedat cu un șir de pregătiri înainte de implementare a fost completarea fișelor de implicare de către elevii claselor 7-12 din cadrul liceului. Am pornit procesul prin a instrui și a explica elevilor și persoanelor delegate din cadrul liceului ce înseamnă aceste fișe de implicare, cum se completează și de ce avem nevoie de completarea lor conștientă și sinceră. S-a menționat că fișele se vor focusa pe următoarele domenii cheie: accesul la informare; deschiderea instituției privind implicarea actorilor educaționali în procesul de planificare și informare privind bugetul instituției; implicarea actorilor educaționali în activitățile instituției și determinarea priorităților de dezvoltare ale acesteia, oferta curriculară și extracurriculară a instituției și mediul educațional.

A fost organizată și o ședință comună cu Doamna Director Berezovschi pentru a organiza tot procesul cât mai structurat și bine ordonat, având în vedere faptul că liceul are peste 700 elevi din clasele 7-12 care urmau să completeze aceste fișe. Ca urmare a acestor discuții a fost elaborat un orar și o schemă de acces în laboratorul de informatică, pentru a facilita procedura de completare oferind și timp pentru petrecerea orelor de informatică.

Rezultatul pregătirilor riguroase nu s-a lăsat mult așteptat, astfel s-a atestat o mobilizare exemplară a elevilor Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”, rezultând cu 650 fișe completate de către elevi, care au fost curioși și nerăbdători pe parcursul sesiunilor de informare. Acest exercițiu de completare a fișelor a scos la iveală mai multe constatări, fișele urmând să fie completate și de părinți, cadre didactice și administrația școlii.

Una din constatările majore în urma completării fișelor a fost implicarea tuturor părților interesate în expunerea opiniilor. În pofida mobilizării exemplare a elevilor, părinții și cadrele didactice a avut un nivel de participare destul de scăzut, astfel ca majoritatea eforturilor cadrelor s-a consumat pe organizarea și mobilizarea elevilor. Este de notat că un număr mai mare de participanți interesați permit școlii să obțină o imagine mai comprehensivă și să ia pe viitor decizii informate și nu unilaterale. O altă constatare majoră ține de deschiderea instituției în prezentarea și discutarea proiectului bugetului cu toți actorii implicați: elevi, părinți, cadre didactice.

În urma completării fișelor s-au depistat noi modalități de informare și tipuri de informații preferate de elevi și părinți, care voi fi luate în considerație de către administrația liceului. Pe lângă aceste constatări majore au fost făcute și un șir de constatări conexe vis-a-vis de soarta propunerilor și sugestiilor prezentate de către beneficiari după organizarea a diverse activități cum ar fi audieri publice sau adunări cu părinții și rezultatele cestora.

Unele din aceste constatări au fost așteptate, altele au venit ca un suflu nou pentru administrația școlii de a lua măsuri pe anumite segmente. Cert este că discutarea rezultatelor atât de impresionante din partea elevilor și a celor obținute de la cadrele didactice și părinți a făcut agenda ședințelor Consiliului de Administrație al instituției care a ajuns la concluzia că aplicarea acestui instrument în fiecare an va servi drept ghid în atestarea progreselor obținute, dar și în identificarea noilor priorități de dezvoltare a instituției.