În elaborarea bugetului școlii, opinia elevilor contează!


Autor: Nina Bândiu, partener regional, Centrul Contact-Bălți

Unul din obiectivele principale ale proiectului „Școala Mea” este asigurarea transparenței în elaborarea bugetului instituțiilor de învățământ. Acest obiectiv îl atingem numai în cazul aplicării corecte și eficiente a instrumentelor de responsabilizare socială. Pe parcursul celor trei ani de implementare a proiectului și analizei fișelor de implicare completate de elevi, am constatat că mai mult de 50% din elevi nu au analizat bugetul școlar, nu au știut despre această posibilitate, deci nu au fost implicați în procesul de elaborare a proiectelor de bugete ale școlii și nici în discuții privind conținutului acestora.

Elevii sunt beneficiarii direcți ai sistemului de învățământ din Republica Moldova și, din acest considerent, toate acțiunile dintr-o școală trebuie să vizeze interesul și nevoile elevilor din acea instituție de învățământ.

Sistemul de învățământ se confruntă cu diverse probleme, de la dotarea deficitară a școlilor cu necesarul pentru instruire și educație, relația dificilă între profesor și elev, manuale vechi, pînă la faptul că opinia elevului nu este valorificată în actul educațional.

Lipsa consultărilor și dialogului înseamnă, că școala nu este conectată la dorințele și propunerile celor care alcătuiesc majoritatea comunității școlare și celor care se confruntă direct cu problemele din sistem, în cel mai acut mod, anume elevii.

Participarea unui reprezentant al tinerilor care susține interesele elevilor în cadrul Consiliului de Administrație al școlii, care este prezent și în momentul deciderii fondului pentru achizițiile școlare și al naturii acestora, este un punct de plecare pentru o mai bună direcționare a deciziilor școlii. Este necesară o comunicare activă între elevi și reprezentantul lor, care să le ducă propunerile și să le reprezinte interesele în structura decizională a școlii.

img_0086

Secvență Audieri Publice, Făleștii Noi, Fălești

Pe viitor voi recomanda Administrației școlii ca în rîndul membrilor Coalițiilor Locale să fie mai mulți elevi. În cadrul instruirilor membrilor CL vom discuta mai amplu despre posibilitățile implicării elevilor în procesul de formare, discuții și aprobare a bugetelor școlare. Vom stabili un plan de informare a colegilor lor despre: Ce trebuie să știe despre finanțarea sistemului de învățământ și despre bugetul școlii? Cum arată bugetul școlii? Pentru ce sunt banii? Cînd se iau deciziile? și Cum să vină cu propuneri la proiectul de buget? Vom stabili  metodele prin care vom face această informare, dar și colectare de propuneri și sugestii în rîndul elevilor.

La moment tinerii vin cu propuneri și sugestii numai în cadrul ședințelor Audierilor Publice ceea ce consider că nu este suficient. De asemenea, nu toți elevii sunt informați și li se cere părerea. Propunerile vin numai de la membrii Consiliului Local de elevi (în cel mai bun caz). Consider că ar fi bine de organizat de către CL al elevilor o campanie de informare și colectare a propunerilor și sugestiilor din partea tuturor elevilor pentru proiectul de buget al școlii.

Dragi elevi și părinți, în condițiile în care finanțarea de bază se asigură din fonduri publice, adică din partea fiecăruia dintre noi prin taxele și impozitele pe care le achităm, să solicitați afișarea bugetului la avizierul școlii pentru a fi accesibil tuturor actorilor implicați în actul educațional. Nu uitați, fiecare dintre voi aveți dreptul să cunoașteți bugetul școlii, modul în care a fost, este sau va fi investit în școală și să solicitați acordarea de fonduri pentru problemele și proiectele importante pentru voi.