Instruirile Consiliilor de Administrație – primul pas în direcția responsabilizării sociale


În perioada 21 martie – 12 aprilie au avut loc instruirile Consiliilor de Administrație ale celor 20 de școli beneficiare ale proiectului „Școala Mea” în anul 2017.

Astfel, 276 membri ai Consiliilor de Administrație ale școlilor și Coalițiilor Locale extinse create s-au familiarizat cu noțiunile și beneficiile celor trei instrumente de responsabilizare socială din cadrul proiectului: analiza independentă a bugetului școlii, audierea publică a bugetului școlii și fișele de implicare pentru părțile interesate în procesul educațional.

În cadrul instruirilor, partenerii regionali ai proiectului au utilizat lucrul în grup și alte metode interactive, inclusiv jocuri („Rețeta chinezească”  și „Locomotiva”) pentru a sublinia importanța implicării tuturor actorilor educaționali în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, a fost accentuat rolul Consiliilor de Administrație, care nu este doar unul consultativ, așa cum este perceput de unii membri în prezent, ci și unul decizional.  Anume Consiliile de Administrație, constituie acel mecanism de coordonare și monitorizare  al activităților de mobilizare și implicare a comunității în soluționarea problemelor școlii și vor fi cele care vor participa activ la implementarea instrumentelor de responsabilizare socială pe parcursul anului.

În cadrul instruirilor participanții au completat și chestionare pentru evaluarea gradului de deschidere a școlii, care vor fi completate în mod repetat  și la sfârșit de an pentru a urmări în evoluție, schimbările odată cu aplicarea principiilor de responsabilizare socială în școală.

Instruirile Consiliilor de Administrație au trezit interesul și multor reprezentanți ai primăriilor din localitate și ai consiliilor raionale. Implicarea autorităților locale și raionale este crucială, întrucât multe aspecte ce țin de domeniul educației necesită implicarea și susținerea nemijlocită a acestora. De asemenea,   autoritățile au venit și cu anumite sfaturi pentru Consiliile de Administrație ale școlilor, drept urmare a experienței valoroase acumulate în anii precedenți cu alte școli beneficiare alte proiectului din raion sau localitate.

Primarul s. Al. I Cuza, r-nul Cahul – Dnul. Nicolae Calaidjoglu, a menționat: ,,Este foarte important ca în școală să existe transparență, așa cum școala se implică nemijlocit în educarea societății, tot așa și societatea trebuie să se implice în ceea ce face școala.  Elevii trebuie să cunoască despre instituția în care învață, astfel societatea împreună cu școala să educe acel spirit de inițiativă și implicare, responsabilizare în rândul elevilor care sunt viitorul societății. Dacă vom avea tineri cu inițiativă vom avea și o societate mai prosperă.”

Spre deosebire de anii precedenți, școlile beneficiare din 2017 deja sunt familiarizate cu instrumentele de responsabilizare socială, atât din informația disponibilă pe www.ScoalaMea.md cât și din experiența altor școli beneficiare ale proiectului în anii precedenți. Mai mulți directori au participat la evenimentele de audiere publică a bugetului altor școli din raion sau localitate, sau chiar au organizat audieri publice ale bugetului propriei școlii în mod independent, un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintă Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din Răzeni, Ialoveni.

Potrivit celor partenerilor regionali, responsabili de implementarea proiectului la nivel local, instruirile au adus în discuție și bariere cu care s-ar putea confrunta școlile pe parcursul activităților din proiect: interesul scăzut al părinților față de problemele sistemului educațional și ale școlii, în special în comunitățile cu mulți părinți plecați peste hotare; resursele bugetare limitate ale școlilor; lipsa experienței în atragerea fondurilor extrabugetare pentru dezvoltare în unele școli.

În acest sens, directorul Liceului Teoretic „Constantin Stere” din or. Soroca, Domnul Vasile Baș, a menționat „Proiectul va oferi posibilitatea de a educa părinții să se implice în activitatea școlii dar și de a fi informați despre modul de formare și utilizare a bugetului școlii.”

În calitate de soluții, Consiliile de Administrație au încercat să identifice indicatorii care sunt de interes major pentru elevi, părinți profesori, despre accesibilitatea în care trebuie  prezentată informația despre buget, dar și și necesitatea amplasării calendarului bugetar în sectorul educațional în școli.

Directorul Gimnaziului „Alexandr Pușkin” din s. Burlăceni, r. Cahul – Dna. Larisa Ialanji a menționat ,,Atunci când oamenii cunosc mai multe și știu cum și de unde să capete resurse și cum să le gestioneze este mult mai mult decât un ajutor material. Vom putea să mobilizăm părinții, elevii, comunitatea întreagă și împreună vom face lucruri bune și mărețe.”