Instruirea Consiliilor de Administrație ale școlilor beneficiare în proiectul „ Școala Mea”


În perioada 22-23 martie 2018, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă – CRDD a desfășurat sesiuni de informare și instruire a membrilor Consiliilor de Administrație ale școlile beneficiare în proiectului „Școala Mea” în anul 2018, printre care și reprezentanți ai autorităților publice și alți actori comunitari interesați de problemele școlilor în 4 localități ale raioanelor Ungheni și Călărași.

 

„Obiectivele principale ale instruirilor în cadrul proiectului „ Școala Mea” au vizat dezvoltarea capacităților și cunoașterea rolurilor membrilor Consiliilor de Administrație și altor actori comunitari în procesul de aplicare, în parteneriat cu comunitatea, a trei importante instrumente de responsabilizare socială: audierea publică, fișa de implicare și analiza  independentă a bugetului școlii, care vor putea contribui substanțial la eficientizarea bugetelor școlilor și realizarea unui proces educațional de calitate.” susține Sveltana Ciobanu, directorul executiv al CRDD și partener regional al proiectului.

Pe agenda sesiunilor de informare și instruire au fost incluse subiecte privind componentele inițiativei „ Școala Mea”, utilizarea eficientă a site-ului proiectului www.scoala mea.md (unde se pot accesa profilurile școlilor din țară), implementarea fișelor de implicare, analiza independentă a bugetelor școlilor, organizarea și desfășurarea audierilor publice. Exercițiile practice au demonstrat că toți membrii Consiliilor de Administrație sunt interesați de participarea activă la pregătirea și implementarea activităților de responsabilizare socială a comunităților din care provin.

Așteptările și concluziile celor 54 de participanți la instruiri s-au axat pe obținerea cunoștințelor și deprinderilor pentru punerea în aplicare a instrumentelor de responsabilizare socială: participanții și-au dorit și au înțeles misiunea și rolul Consiliilor de Administrație care servesc drept punte de legătură între școli și alți actori educaționali, autoritățile publice locale și alți actori comunitari; au aflat ce reprezintă cele 3 instrumente de responsabilizare socială și cum se aplică fiecare în parte, au exersat etapele de pregătire și organizare a unei audieri publice a bugetului școlii, au însușit că 1) membrii Consiliilor de Administrație facilitează procesul de utilizare a instrumentelor de responsabilizare socială și constituie un mecanism de dezvoltare și monitorizare continua a acestui proces; 2) membrii Consiliilor de Administrație mobilizează participarea actorilor educaționali, consumatorilor serviciilor educaționale și membrilor comunității la identificarea problemelor școlii și soluțiilor de rezolvare, luarea deciziilor privind domeniile prioritare de dezvoltare și bugetul școlii, implicarea în atragerea de fonduri și implementarea proiectelor în școală; 3) membrii Consiliilor de Administrație organizează și desfășoară activitățile de aplicare a celor 3 instrumente de responsabilizare socială a actorilor conunitari interesați de problemele școlii, diseminează rezultatele evenimentelor desfășurate.

Proiectul „ Școala Mea ” cu sloganul „Implicarea începe aici” este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și partenerul regional Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din orașul Ungheni. Misiunea proiectului este să abiliteze cetățenii să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. În cadrul acestui proiect sunt propuse câteva instrumente de responsabilizare socială a autorităților publice locale de nivel I și II, managerilor instituțiilor educaționale, cadrelor didactice, părinților și elevilor privind participarea activă la identificarea și prioritizarea problemelor și soluțiilor prin care pot contribui substanțial la eficientizarea bugetelor școlilor și realizarea unui proces educațional de calitate.