Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni – o școală contemporană în devenire


Implementarea instrumentelor de responsabilizare socială în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni în perioada anilor 2014 – 2016 a dus la îmbunătățiri considerabile ale infrastructurii școlii și dotarea cu necesarul tehnic pentru modernizarea laboratoarelor de informatică, chimie și a cabinetului metodic.

Audierile publice ale bugetului școlii și fișele de implicare au demonstrat că prin participarea cetățenilor în procesul decizional al școlii, aceștia devin mult mai activi și responsabili. Directoarea Liceului Teoretic „Ion Creangă”, doamna Zinaida Vrabie și-a exprimat convingerea că audierile publice ale bugetului școlii sunt un exercițiu foarte important și util pentru asigurarea progresului actului educațional la nivel de localitate și este foarte mândră de rezultatele audierilor publice organizate în instituția școlară pe care o conduce. În planificarea bugetului liceului pentru anii 2015-2016 managementul instituției a ținut cont de propunerile participanților privind dotarea cu mobilier a cabinetului metodic, de informatică și laboratorului de chimie cu televizoare, table școlare și interactive, calculatoare și imprimante. Astfel, în anii 2015-2016 au fost elaborate și implementate proiecte cu finanțare din surse proprii și fonduri externe, fiind achiziționat mobilier în valoare totală de 424.000 mdl (mese în cabinetul de informatică, și laboratorul de chimie, 12 televizoare, 6 table școlare, o tablă interactivă, 8 seturi de calculatoare, 5 imprimante 3 în 1 și 15 microscoape).

   

Zinaida Vrabie menționează că „Audierea publică a bugetului școlii a contribuit la o mai bună planificare a cheltuielilor în raport cu prioritățile de dezvoltare ale școlii, la identificarea și atragerea fondurilor pentru implementarea proiectelor, implicarea comunității în soluționarea problemelor școlii, astfel încât să fie posibilă schimbarea atitudinea comunității față de școală. Directorul a mai menționat că începând cu anul 2014, în fiecare an instituția organizează audierile publice ale bugetului și că observă cum situația din școala se schimbă înspre bine datorită implicării părinților, elevilor, membrilor societății civile și mediului de afaceri.”

Partenerul regional Svetlana Ciobanu consideră că proiectul „Școala Mea” a creat un cadru stimulativ pentru aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială astfel încât, prin completarea fișelor de implicare și participarea la audierile publice, în fiecare localitate să fie posibilă implicarea largă a membrilor comunitătii atât în identificarea problemelor școlii, oferirea soluțiilor, cât și în implementarea proiectelor concrete pentru îmbunătățirea calității educației. Este foarte important că implicarea activă a cetățenilor în soluționarea problemelor școlilor contribuie la creșterea gradului de responsabilizare socială a comunității față de procesul educațional.