Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” – despre importanța stabilirii priorităților și replicarea bunelor practici


Liceul Teoretic „V.Alecsandri” din oraşul Ungheni a fost beneficiar al proiectului „Şcoala Mea” în anul 2015 și de atunci, de la prima experiență în implementarea instrumentelor de responsabilizare socială, liceul continuă practicile de succes și le amplifică în interiorul rețelei de informare și schimb de experiența „Școala Mea” – Ungheni – Călărași – Nisporeni. Potrivit directorului liceului, doamna Lidia Covali, fișele de implicare s-au dovedit a fi unul dintre cele mai eficiente instrumente în stabilirea priorităților și au permis administrației să aprecieze în mod obiectiv satisfacția față de școală, procesul educațional și să primească informații valoroase despre îmbunătățirile dorite. Potrivit directorului, necesitatea unei evaluări obiective externe devine și mai importantă, în condițiile în care mediul profesional actual pune presiuni tot mai mari pe actualii tineri absolvenți, iar aceștia, în calitate de beneficiari ai serviciilor educaționale merită să dispună de posibilitatea de a-și exprima așteptările și necesitățile față de procesul educațional.

         

Ca urmare a implementării fișelor de implicare pe un eșantion de 818 respondenți în anii 2015 – 2016, administrația instituției de învățământ a stabilit drept priorități eficientizarea energetică a școlii și dotarea cabinetului de chimie cu utilaj și reactivi chimici. Zis și făcut! Liceul a reușit să atragă două granturi: unul pentru revitalizare urbană în valoare de 2 339 000 lei, finanțat de Fondul de Eficiență Energetică și celălalt pentru dotarea tehnică a cabinetului de chimie, finanțat din fondurile componentei raionale în valoare de 240 000 lei.

Istoria de succes a liceului în regenerare urbană prin eficientizarea energetică a edificiului LT „V.Alecsandri” a fost replicat și de către Gimnaziul Manoilești, s. Manoilești, unde s-a derulat un proiect similar finanțat de Fondul de Eficiență Energetică în valoare de 2 800 000 lei, iar exemplul privind dotarea procesului educațional în instituție a fost preluat de Gimnaziile „Andrei Chivriga”, s. Valea Mare și „Dimitrie Cantemir”, or. Cornești, unde sălile de clasă au fost renovate cu mobilier și table interactive prin intermediul unor proiecte cu finanțare din surse interne și externe.

Istoriile de succes Școala Mea continuă…