„Școala Mea” – proiectul prin care fiecare școală devine un catalizator de idei


Audierile publice ale bugetelor instituţiilor de învățământ, din raionul Cahul, participante în calitate de beneficiari în cadrul proiectului „Şcoala Mea” ne-au demonstrat importanţa şi impactul acestor activităţi, nu doar pentru instituţie, ci şi pentru întreaga comunitate. Pentru succesul audierilor publice unul din cei mai importanţi factori este relaţia dintre administrația școlii şi părinţi. Această relaţie se construieşte în timp prin implicare şi încredere, prin comunicarea acţiunilor întreprinse și a modului de utilizare a resurselor şcolii etc.

La cele 4 audieri publice organizate în cadrul proiectului ,,Școala Mea” în raionul Cahul au participat cca 360 persoane, doritori de a fi implicați în procesul decizional, și de a contribui la schimbarea comunității prin schimbarea proprie, prin responsabilizarea socială.

În cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Creangă” din Cahul, audierea publică a reunit 150 de participanți: părinți, elevi, profesori, primarul municipiului Cahul – Nicolae Dandiș, reprezentanți ai Direcției Generale de Învățămînt Cahul și alți locuitori ai municipiului Cahul, interesați de banii școlii și modul de cheltuire a acestora, dar și de situația bugetului instituției, per ansamblu. Primarul municipiului a prezentat scopul și obiectivele proiectului ,,Școala Mea” și a împărtășit experiența școlilor care au implementat acest proiect în anii precedenți, în calitate de partener regional, evidențiind faptul că fiecare școală prin intermediul acestui proiect devine un catalizator de idei.

Managerul școlii, doamna Rodica Caraja a menționat că misiunea instituției este de a asigura 0 educație de calitate, pentru dezvoltarea intelectuală și socială a elevilor, într-un climat intern stimulativ, sensibil la nevoile locale și regionale. Managerul a evidențiat și alte subiecte precum dezvoltarea curriculum-ului, îmbunătățirea procesului educațional printr-o dotare adecvată cu echipament și materiale didactice, perfecționarea bazei materiale a liceului prin implicarea mai activă a autorităților locale, a comunității și atragerea de finanțatori externi, etc.

La prezentarea privind executarea bugetului pe anul în curs,  atât părinţii, elevii, cât şi membrii comunității au luat cunoștință cu valoarea bugetului cu care operează şcoala, cât s-a cheltuit pentru o categorie sau alta de cheltuieli, unde s-a alocat mai mult, unde mai puţin, ce proiecte a reuşit să atragă instituţia pe parcursul anului şi cum au fost implementate aceste proiecte. După audieri, discuţiile între părinţi referitoare la cheltuielile şcolii aveau un caracter mult mai documentat, aceștia fiind mai conştienţi de importanţa asigurării transparenței gestionării banilor şcolii.

La finele audierilor publice au existat mai multe propuneri din partea participanților cu privire la alocarea unor mijloace bănești pentru stimularea elevilor cu merite deosebite prin intermediul unor premii sub formă de călătorii, vizite de studiu, alocarea bugetelor pentru formarea și instruirea cadrelor didactice și propuneri de a renova sala de sport.

Astfel, s-a dovedit că audierea publică, prin exercițiul de discutare a bugetului în public este un instrument eficient de responsabilizare socială și asigură pe termen lung, atât de necesara reformă a educației.