Școala exemplu de urmat pentru autorități!


Liceul Teoretic din Lozova a trecut în ultimul an prin perioade de incertitudine. Managementul instituției s-a schimbat, iar personalul a fost martor a mai multor modificări în instituție ceea ce pe o perioada le-a sustras atenția de la lucrul în echipa și a distorsionat sinergia didactică de altă data.

Odată cu reconfirmarea Doamnei Maria Ursachi în funcția de Director al Liceului Teoretic Lozova după mai multe luni de interimat în cadrul instituției, lucrurile au început să prindă conturul normalității. S-au revigorat parteneriate și au început activitățile pe proiecte. Unul din proiectele care a demarat cu mare succes și a fost foarte așteptat de către întreaga comunitate din Lozova a fost Proiectul “Școala Mea”, finanțat de Banca Mondiala și implementat de către Centrul Analitic “Expert-Grup” în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltare din RM în cazul regiunii Centru a țării.

Urmând sloganul proiectului “Implicarea începe aici” conducerea Liceului Teoretic Lozova s-a implicat împreună cu toată comunitatea în implementarea acestui proiect. Au urmat săptămâni de muncă pentru completarea fișelor de implicare, colectarea datelor pentru analiza independentă a bugetului școlii, și pregătiri minuțioase pentru organizarea audierii publice în cadrul școlii. Audierea publică a fost o experiență nouă pentru Liceul Teoretic Lozova, dar nu și pentru Dna Director Ursachi, care a fost în funcție de Primar al satului Lozova de mai bine de 8 ani și a avut experiențe similare. Auzind că în cadrul proiectului se intenționează organizarea unui astfel de eveniment în școală nu a ezitat nicio clipă în a-l promova cu vehemență printre colegii săi și în comunitate, știind că este un instrument eficient de consultare a elevilor, părinților, autorităților, oamenilor de afaceri, etc. Promovarea evenimentului s-a dovedit a fi mai anevoioasă în fața autorităților publice locale, care aveau reticențe vis-a-vis de școală la mai multe capitole, bazate pe coloritul politic și viziuni diferite în executarea anumitor lucrări din vecinătatea școlii.

În pofida acestui fapt, cu multă insistență s-a reușit implicarea Primarului satului Lozova, Dl. Botnaru Lilian în audierea publică unde a fost prezentată cu lux de amănunte executarea bugetului pentru anii precedenți și planificarea pentru anul 2017. Printre participanți au fost și oaspeți de la alte Primării exemplu fiind Primarul de Onești și managementul Gimnaziului Onești.

În cadrul audierii s-a solicitat implicarea Consiliului elevilor, părinților, cadrelor didactice, etc. în planificarea activităților și alocarea resurselor financiare necesare pentru anul următor. Propunerile nu s-au lăsat așteptate mult și fiecare din cei prezenți în sală au venit cu sugestii cum să facă școala mai bună. După ce a audiat toate prezentările a venit cu propuneri și Dl. Primar Botnaru care a rămas plăcut surprins de deschiderea școlii în fața părinților, elevilor, autorităților și de transparența cu care au fost gestionate resursele financiare. În discursul său a menționat că a avut anumite rezerve în a colabora cu școala dar acest eveniment a fost un prilej bun de a redeschide oportunitatea de colaborare între Primăria satului Lozova și școală. A mai menționat că va susține școala când va fi necesar și ca va fi un partener de încredere pentru perioada ce urmează. Exercițiul de prezentare a bugetului de către administrația școlii a convins Primarul de Lozova să dorească să organizeze un asemenea eveniment de prezentare a executării bugetului și planificării resurselor pentru anul viitor în cadrul primăriei. Transparența cheltuielilor efectuate, sugestiile inovatoare primite din partea elevilor și propunerile de implicare din partea părinților și altor actori comunitari i-au convins pe cei prezenți în sală că astfel de evenimente trebuie să devină o tradiție nu numai în școală, dar și la primărie, la consiliul raional, etc. unde membrii comunității s-ar putea expune, ar putea vorbi despre probleme și ar căuta împreună soluții care ar fi în beneficiul tuturor. Liceul Teoretic Lozova la fel ca și Primăria Lozova s-au angajat să continue această practică în viitor!