Școala Mea.md – prima experiența din țără în folosirea hărților interactive în educație


În perioada 13-17 septembrie 2017, 25 de jurnaliști de investigație și activiști civici au participat la Open Data Media Camp 2017, unde au învățat cum să opereze cu datele deschise: unde să le găsească, cum să le utilizeze, să le vizualizeze și să le interpreteze. Tabăra a avut loc în cadrul programului Republicii Slovace de Transfer al Cunoștințelor și Experienței de Tranziție, sprijinit de SlovakAid și organizat împreună cu PNUD Moldova.

Open Data Media Camp a oferit o perspectiva internațională asupra datelor deschise. În cele 5 zile de curs participanții au învățat din experiența slovacă cum pot fi responsabilizate guvernele și care sunt cele mai bune practici în promovarea transparenței. Peter Golias, Directorul Institului pentru Reforme Economice și Sociale (INEKO) în discursul său despre eficiența utilizării banilor publici a abordat și eficiența sistemului educațional din Slovacia prezentând o platformă similară site-ului școalamea.md. Potrivit expertului, platforma concepută de către INEKO vine să ofere informații părinților, pentru a-i ajuta în luarea deciziilor în alegerea celei mai bune instituții de învățământ, dar și școlilor, odată cu competiția în care le antrezează comparându-le performanțele. Site-ul http://schools.ineko.sk/ reunește profilurile celor 3700 de instituții de învățământ primar și liceal din Slovacia, dar și o serie de clasamente ale liceelor, școlilor primare și profesionale.

Cu aceleași funcționalități ca și platforma slovacă, proiectul Școala Mea, mai oferă vizitatorilor și opțiunea de folosi hărțile interactive pentru a compara numărul de elevi și cadre didactive per raion, dar și bugetele destinate educației. Potrivit dezvoltatorului acestei platforme – Geo Lupașcu, scoalamea.md a fost prima experiența din țară în folosirea hărților interactive în educație. Mentor în cadrul Open Media Camp, Geo Lupașcu, a mai menționat că accesul la datele deschise este foarte important, iar reprezentarea acestora în formă interactivă va contribui la o mai bună înțelegere și interpretare a acestora.

Natalia Chitii, specialist în comunicare în cadrul Centrului Analitic Independent Expert-Grup, participantă în cadrul Open Data Media Camp a adus în discuție proiectul Școala Mea, ca fiind unul dintre proiectele care promovează transparența folosirii banilor în educație și invită, prin crearea coalițiilor, întreaga comunitate să se implice în viața școlii. Site–ul scoalamea.md, vizitat anual de de circa 12.000 vizitatori, a devenit în timp o platforma pentru partajarea cunoștințelor și experienței, de unde pot fi descărcate o serie de informații privind utilizarea instrumentelor de responsabilizare socială și consultarea profilurile celor 1275 de instituții de învățământ din țară.