Școala Mea participă la Dușanbe la Forumul Regional pentru Europa și Asia Centrală


În perioada 23-25 mai, în Dușanbe, Tadjikistan a avut loc Forumul Regional pentru responsabilizare socială în sectorul apei pentru Europa și Asia Centrală, organizat de către Oxfam (Oxfam Committee for Famine Relief) împreună cu Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială GPSA și Programul pentru Apa al Băncii Mondiale (Water Partnership Program). În cadrul evenimentului, peste 100 de participanți din Tadjikistan, Kârgâzstan, Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Mongolia au împărtășit experiența proprie și au învățat despre procesele de responsabilizare socială care au loc în regiune în sectorul apă și sanitație, dar și alte sectoare importante. Astfel, cele două obiective generale ale forumului au fost atinse, și anume:

  • A avut loc un schimb de cunoștințe între practicienii din regiune care lucrează în cadrul inițiativelor de responsabilizare socială și implică autorități, cetățeni și actori ai societății civile;
  • Au fost discutate tendințele, provocările și lecțiile în domeniul responsabilizării sociale, dar și strategiile de promovare ale agendei de responsabilitate socială în regiune.

Coordonatorul proiectului „Școala Mea”, Ana Popa, a participat la forum și a împărtășit experiența proiectului în cadrul a două ateliere de lucru:

  • Mecanisme constructive de responsabilitate socială multilaterală. În cadrul acestei sesiuni, Ana Popa a povestit despre importanța implicării tuturor actorilor vizați în procesul educațional. În special, s-a discutat modul de cooperare cu Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Național, autoritățile locale și raionale, Consiliul Consultativ al proiectului și rețeaua de parteneri regionali ai proiectului. În acest context au fost prezentate și rezultatele majore obținute în urma colaborărilor menționate prin care proiectul „Școala Mea” contribuie la reforma sistemului educațional în Republica Moldova.
  • Învățarea pentru rezultate mai bune în procesele de responsabilizare socială. În cadrul sesiunii date, Ana Popa a prezentat lecțiile învățate ca urmare a aplicării celor trei instrumente de responsabilizare socială în educație: analiza independentă a bugetului școlii, fișele de implicare a actorilor educaționali și audierea publică a bugetului școlii.

De asemenea, au fost discutate și strategiile aplicate de echipa „Școala Mea” pentru a obține rezultate mai bune ca urmare a lecțiilor învățate, dar și pentru a se adapta la schimbarea contextului și a răspunde noilor provocări. Mai multă informație despre forum găsiți aici http://wbi.worldbank.org/sa/forum/eca-regional-forum.