Școala Mea și Inspectoratul Școlar Național la masa de discuții pentru a împărtăși experiența în consultarea opiniei părinților și elevilor


Echipa „Școala Mea” a discutat cu Inspectoratul Școlar Național, în cadrul unei ședințe pe data de 2 mai 2017, importanța consultării și implicării tuturor părților implicate în procesul educațional prin activitățile de autoevaluare a instituțiilor de învățământ și de evaluare a cadrelor didactice.

În contextul în care inițiativa Școala Mea propune spre implementare fișe de implicare a actorilor educaționali deja de patru ani, experții din cadrul Centrului Analitic Independent Expert-Grup s-au împărtășit cu experiența acumulată în chestionarea elevilor, părinților, cadrelor didactice și administrației instituțiilor de învățământ, cu dificultățile tehnice și logistice întâlnite pe parcursul chestionării și modul în care acestea au fost remediate. Până în prezent, în cadrul proiectului, circa 20 mii respondenți au completat fișele de implicare pentru a evalua satisfacția față de procesul educațional și instituția de învățământ.

Astfel, Expert-Grup și Inspectoratul Școlar Național vor continua și consolida eforturile pentru asigurarea durabilității activităților de consultare a opiniei elevilor și părinților în cadrul activităților anuale de autoevaluare și evaluare internă în învățământul general. Echipa Școala Mea va oferi suportul necesar pentru mediatizarea și implementarea acestor activități.

Găsiți mai jos link-uri către:

Modelele fișelor de implicare oferite de proiectul Școala Mea
Metodologia de autoevaluare a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal
Metodologia de evaluare internă a cadrelor didactice din învățământul general