Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea crește sau cum crearea coalițiilor ajută școlile în soluționarea celor mai stringente probleme


Gimnaziul Făleștii Noi din raionul Fălești, beneficiar al proiectului „Școala Mea” în anul 2016, de-a dreptul se poate mândri cu o coaliție de succes stabilită între Direcția Generală de Învățământ, primăria localității și Consiliul de Administrație al gimnaziului. Punctul de plecare în cadrul acestei strânse relații de colaborare a început odată cu organizarea, în noiembrie 2016, a primei audieri publice a bugetului școlii în cadrul proiectului Școala Mea. În cadrul acesteia, administrația gimnaziului și-a propus sporirea implicării tuturor actorilor în viața școlii pentru a identifica cele mai stringente probleme ale instituției, și a reușit. Evenimentul a fost unul de rezonanță la nivel comunitar, reunind peste 120 persoane, printre care și reprezentanți ai Direcției Generale de Învățământ Fălești și primarul satului Făleștii Noi, domnul Bejenari Vladimir.

Întâlnirea a fost una decisivă în consolidarea unui parteneriat viabil între școală și autoritatea publică locală și a oferit suport instituției de învățământ în soluționarea celei mai stringente probleme identificate în cadrul procesului de bugetare participativă – necesitatea instalării unui sistem de încălzire modern. Până în acel moment sălile de clasă se încălzeau cu sobe, fapt ce punea în pericol sănătatea copiilor și antrena anual cheltuieli mari din bugetul instituției. Pentru instalarea unui sistem de încălzire cu biomasă, era necesar un buget de minim 300 mii lei, sumă de care școala nu dispunea.

În cadrul audierii publice primarul și-a luat angajamentul de a contribui cu 50 mii lei pentru înnoirea sistemului de încălzire, însă urmau să fie identificate resurse pentru restul sumei necesare. În 2017, primarul nu doar și-a ținut promisiunea, dar a participat și la o serie de negocieri cu administrația Consiliului raional pentru a obține suma necesară. Astfel, a fost obținută finanțarea de 500 mii lei pentru construcția sistemului de încălzire a gimnaziului, demarând de curând și lucrările de montare ale acestuia.

Fără un parteneriat durabil această problemă nu ar fi fost soluționată atât de rapid, având în vedere constrângerile financiare ale școlii. Parteneriatul stabilit continuă și în prezent prin discuții și informări reciproce, dar și activități comune. Administrația locală a organizat excursii în România pentru tinerii implicați care au reușit să se evidențieze prin rezultate însemnate. Astfel, colaborarea dintre APL și școală favorizează implicarea activă a elevilor în viața școlii, fiind o premisă pentru ca aceștia să se implice și în viața comunității. Cooperarea dintre școală și autoritatea publică locală din Fălești a demonstrat încă odată cât de importante sunt coalițiile durabile pentru soluționarea celor mai stringente probleme, fie ele ale școlii sau ale comunității în ansamblul ei.