Lansarea rețelei „Școala Mea” Ungheni – Călărași – Nisporeni: o platformă pentru informare, comunicare și schimb de experiență


Vineri, 17 martie 2017, la Centrul de Informare pentru Cetățeni din incinta Primăriei oraşului Ungheni, a avut loc o masă rotundă de informare și planificare care a dat startul proiectului „Școala Mea”, la nivelul raioanelor Ungheni și Nisporeni. În cadrul evenimentului a fost lansată oficial Rețeaua „Școala Mea” Ungheni – Călărași – Nisporeni: o platformă pentru informare, comunicare și schimb de experiență în implementarea instrumentelor de responsabilizare socială.

Cele 4 instituții de învățământ selectate în proiect în anul 2017 și anume, gimnaziile din satele Florițoaia Nouă, Costuleni, Măcărești din raionul Ungheni și Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești, raionul Nisporeni, au aflat despre rezultatele înregistrate de școlile beneficiare ale Proiectului „Școala Mea” în anii 2014 – 2016 din raioanele Ungheni și Călărași.  Directorii instituțiile beneficiare în anii precedenți au adus un șir de exemple care demonstrează că instumentele de responsabilizare socială aplicate în școlile lor au contribuit atât la identificarea problemelor majore, cât și la schimbarea atitudinii actorilor comunitari față de unitățile școlare. Drept urmare, mulți părinți și elevi au devenit membri activi și membri supleanți ai Consiliilor de Administrație, au mobilizat comunitatea și au stabilit diverse parteneriate, s-au implicat și au participat la implementarea proiectelor propuse ca soluții pentru un șir de probleme identificate. În unele dintre școli au fost dotate cabinetele de chimie, informatică și educație tehnologică; în altele s-au făcut dotări cu televizoare, proiectoare, mobilier; s-au efectuat reparații capitale și curente ale unor cantine, săli de clasă și sport. Majoritatea părinților și elevilor participă la audierile publice ale bugetelor școlilor, desfășurate cu frecvență anuală, unde se prezintă execuția bugetelor elaborate participativ în anul precedent și se planifică bugetele pentru anul următor, ținându-se cont de propunerile făcute de părinți, elevi și cadrele didactice, cu referire la soluționarea problemelor majore în școli.

În cadrul evenimentului, în mod festiv, a fost  lansată și Rețeaua „Școala Mea” Ungheni – Călărași – Nisporeni, misiunea căreia este crearea unui mediu favorabil pentru informare reciprocă, comunicare și schimb de experiență între școlile beneficiare ale Proiectului „Școala Mea” în anii 2014-2017 din localitățile raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni. Membrii Rețelei sunt 16 școli beneficiare ale proiectului „Școala Mea”, 16 Consilii de Administrație și 16 Asociații ale Părinților din aceste școli, aceasta fiind deschisă și pentru membri asociați. Membrii asociați ai Rețelei pot deveni Gimnazii, Licee, Consilii de Administrație și Asociații de Părinți din gimnaziile/liceele localităților raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni care manifestă interes și doresc să aplice instrumentele de responsabilizare socială pentru o educație de mai bună calitate în comunitățile lor.

Alături de directorii școlilor beneficiare selectate în anul 2017 din raioanele Ungheni și Nisporeni, la eveniment au participat reprezentanți ai 12 școli beneficiare în anii 2014-2016 din localitățile raioanelor Ungheni și Călărași, reprezentați ai direcțiilor educație și autorităților publice locale: primarul satului Grozești din raionul Nisporeni Silvia CRÂȘMARU, și reprezentantul Direcției Educație Ungheni, Galina GRIȚCO,  care au vorbit despre importanța Proiectului „Școala Mea” în responsabilizarea socială a actorilor comunitari prin dezvoltarea spiritului participativ și implicarea lor la soluționarea problemelor cu care se confruntă școlile.

Persoana de contact:

Svetlana CIOBANU, Director executiv CRDD/Partener regional proiect
Telefon: ( 236) 23668; 25309; e-mail: crdd_ungheni@yahoo.com