Resurse

„Școala Mea” este o inițiativă a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, lansată în anul 2014. Misiunea acesteia este să creeze un mediu în care cetățenii, alături de administrația școlii, autoritățile locale, raionale și naționale să poată purta un dialog bazat pe dovezi și argumente în ceea ce privește reforma sectorului educațional, calitatea serviciilor și prioritățile de dezvoltare ale școlilor. Instrumente puse la dispoziția școlilor beneficiare sunt fișele de implicare, audierea publică a bugetului școlii și analiza independentă a bugetului școlii. Acestea… Detalii

Fișele de implicare reprezintă un instrument util, care permite evaluarea satisfacției față de procesul educațional. Datorită faptului că fișele de implicare favorizează elucidarea problemelor, acest instrument poate contribui la eficientizarea comunicării dintre diversele categorii implicate în procesul educațional: administrația școlii, cadrele didactice, părinții și elevii. De asemenea, fișele de implicare reprezintă o sursă de informare ce poate fi utilizată de factorii decizionali pentru elaborarea și evaluarea implementării politicilor educaționale. În studiu s-a realizat o analiză detailată a factorilor ce afectează… Detalii

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2018” este al cincilea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

Pe ScoalaMea.md sunt disponibile o serie de date despre bugetele și performanța școlilor din Moldova. Pentru școlile implicate în proiect (100 de școli în cei 5 ani de implementare 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) avem și date privind percepția elevilor, părinților și cadrelor didactice despre calitatea educației în școală. Toate aceste date le punem la dispoziția Dvs în format deschis. Puteți utiliza datele pentru propriile analize. Sunt disponibile pentru descărcare următoarele date: Date fișele școlare 2013 Date fișele școlare 2014 Date fișele școlare 2015… Detalii

Ce înseamnă date deschise în educație? Este bine ca înainte de a purcede la evaluarea disponibilității datelor deschise în educație să existe o înțelegere clară a conceptelor de „date deschise” și „date guvernamentale deschise”. La acest subiect există o mulțime de surse online. În contextul acestui document datele deschise în educație sunt parte componentă din datele deschise guvernamentale. Strict vorbind, termenul exact ce ar urma să fie utilizat este „date guvernamentale deschise în educație”, care este o parte, adevărat cea… Detalii

Fișele de implicare pentru părțile interesate în educație sunt o parte a mecanismului de supraveghere a inițiativei „Școala mea”. Aceste anchete anonime vor solicita feedback de la părinți, elevi, cadre școlare și coaliții locale cu privire la performanța instituțiilor de învățământ. Fișele de implicare sunt planificate pentru utilizarea autorităților locale / regionale publice și managementul superior al școlilor, să efectueze evaluări cantitative de satisfacție a părților interesate de instituția de învățământ. Fișele de implicare vor fi actualizate periodic pe www.scoalamea.md.  Scopul… Detalii

Ținând cont de scopul și subiectul principal al audierii publice, acest eveniment poate servi drept platformă pentru a atrage interesul tuturor membrilor comunității, dar în special a celor care vor fi influențați (afectați) în mod direct de către deciziile care urmează să fie adoptate după desfășurarea audierii publice. Este importantă implicarea tuturor membrilor comunității, indiferent de gen, etnie, nivelul bunăstării etc. Participarea mai largă a publicului la eveniment, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, ar permite colectarea informațiilor relevante pentru toate… Detalii

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2017” este al patrulea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

În cadrul acestui studiu a fost analizate mai multe aspecte ce țin de procesul educațional, inclusiv satisfacția față de acesta. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Școala Mea”, care este în cel de-al patrulea an de implementare. Colectare datelor necesare pentru realizarea estimărilor a fost efectuată prin completarea fișelor de implicare de către respondenți (elevi ai claselor 7-12, părinți ai elevilor și cadre didactice) din cele 20 de școli, ce au fost selectate în baza unui concurs deschis. Fișele… Detalii

De-a lungul celor patru ani de implementare a proiectului „Școala Mea”, ca urmare a unei serii de discuții cu administrațiile școlilor și a concluziilor atelierelor anuale de bugetare participativă, echipa Școala Mea a constatat că școlile duc lipsă de informație privind posibilitățile de implicare și realizare a procesului de bugetare participativă în educație și a venit cu un sprijin, elaborând un Infografic privind calendarul bugetar în educație. Acesta ilustrează cine, când și cum se poate implica în elaborarea bugetului instituției… Detalii

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ general, printre responsabilitățile Consiliului se enumeră completarea Cardurilor de Raportare  în care se solicită opinia comunității cu privire la satisfacția față de serviciile educaționale și prioritățile de dezvoltare ale școlii (Capitolul II, Art. 4). Fișele de implicare sunt chestionare utilizate în proiectul Școala Mea pentru o înțelegere mai bună a satisfacției cetățenilor față de școala din comunitate și eventualele îmbunătățiri dorite. Până acum aceste chestionare… Detalii

Analiza independentă a bugetelor (AIB) are drept scop evaluarea efortului depus de școală în vederea asigurării serviciilor educaționale. În fond, AIB reprezintă o diagnoză succintă și include examinarea aspectelor ce țin de starea financiară, modul de utilizare a banilor, precum și performanța școlii. Acest exercițiu presupune analizarea unui set de indicatori, ce reflectă mai multe aspecte ce se referă la modul prin care sunt organizate serviciile educaționale la nivelul școlilor din comunități (vezi tabelul de mai jos). Sub aspect metodologic,… Detalii