Analize

Fișele de implicare reprezintă un instrument util, care permite evaluarea satisfacției față de procesul educațional. Datorită faptului că fișele de implicare favorizează elucidarea problemelor, acest instrument poate contribui la eficientizarea comunicării dintre diversele categorii implicate în procesul educațional: administrația școlii, cadrele didactice, părinții și elevii. De asemenea, fișele de implicare reprezintă o sursă de informare ce poate fi utilizată de factorii decizionali pentru elaborarea și evaluarea implementării politicilor educaționale. În studiu s-a realizat o analiză detailată a factorilor ce afectează… Detalii

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2018” este al cincilea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

Pe ScoalaMea.md sunt disponibile o serie de date despre bugetele și performanța școlilor din Moldova. Pentru școlile implicate în proiect (100 de școli în cei 5 ani de implementare 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) avem și date privind percepția elevilor, părinților și cadrelor didactice despre calitatea educației în școală. Toate aceste date le punem la dispoziția Dvs în format deschis. Puteți utiliza datele pentru propriile analize. Sunt disponibile pentru descărcare următoarele date: Date fișele școlare 2013 Date fișele școlare 2014 Date fișele școlare 2015… Detalii

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2017” este al patrulea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

În cadrul acestui studiu a fost analizate mai multe aspecte ce țin de procesul educațional, inclusiv satisfacția față de acesta. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Școala Mea”, care este în cel de-al patrulea an de implementare. Colectare datelor necesare pentru realizarea estimărilor a fost efectuată prin completarea fișelor de implicare de către respondenți (elevi ai claselor 7-12, părinți ai elevilor și cadre didactice) din cele 20 de școli, ce au fost selectate în baza unui concurs deschis. Fișele… Detalii

De-a lungul celor patru ani de implementare a proiectului „Școala Mea”, ca urmare a unei serii de discuții cu administrațiile școlilor și a concluziilor atelierelor anuale de bugetare participativă, echipa Școala Mea a constatat că școlile duc lipsă de informație privind posibilitățile de implicare și realizare a procesului de bugetare participativă în educație și a venit cu un sprijin, elaborând un Infografic privind calendarul bugetar în educație. Acesta ilustrează cine, când și cum se poate implica în elaborarea bugetului instituției… Detalii

Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2016” este al treilea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni: • Leadership • Cadrul de politici și legal • Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului • Datele Ministerului Educației • Cererea de date deschise • Ecosistemul datelor deschise •… Detalii

„Analiza cantitativă a rezultatelor fișelor de implicare” a fost realizată în baza a 4211 fișe de implicare completate în 2016 în 20 de școli din țară. Elevii, părinții, profesorii și managementul școlar au evaluat procesul de studii în baza întrebărilor din cinci domenii: (i) informarea despre activitățile școlii, (ii) bugetul, (iii) implicarea în activitățile instituției educaționale, (iv) oferta curriculară și (v) mediul școlii. În linii generale, în eșantionul de școli analizate există o anumită satisfacție față de procesul educațional. Astfel,… Detalii

Deschiderea datelor în educație este o condiție și un factor în dezvoltarea auditului social al școlilor. Ținând cont de importanța decisivă a deschiderii datelor în auditul social al școlilor, scopul prezentei evaluări constă în prezentarea unei imagini complexe asupra disponibilității datelor deschise în educație, în primul rând pentru a facilita dezvoltarea auditului social al școlilor. Studiul evaluează deschiderea următoarelor date din educație: Leadership Cadrul Legal și de Politici Cadrul Instituțional, Responsabilitățile și Abilitățile Datele din Educație Cererea de Date Deschise… Detalii

Scopul acestei cercetări a constat în identificarea percepției elevilor și părinților față de procesul educațional. Fișele de raportare au reprezentat instrumentul de bază prin care s-a analizat percepția. Analiza, care a cuprins peste 5500 de respondenți ai fișelor de raportare – elevi și părinți de pe tot teritoriul țării, a scos la iveală faptul că majoritatea cetățenilor au mai curând o percepție pozitivă față de procesul educațional. Dintre factorii care influențează eficiența studiilor și sunt într-o stare precară, s-a menționat… Detalii

Această evaluare intermediară, realizată după primul an de implementare a proiectului a fost contractată în baza unui concurs public organizat de către echipa de management a proiectului. Ținând cont de specificul proiectului, prezenta evaluare se înscrie în rândul demersurilor care au menirea de a întreține o relație transparentă între intervențiile publice și cetățeni, pe de o parte, precum și între instituția finanțatoare și instituțiile beneficiare ale sprijinului, pe de altă parte. Scopul acestui raport de evaluare constă în evaluarea intermediară… Detalii

Pe parcursul primului de an de implementare a inițiativei „Școala mea”, au fost realizate două ateliere de discutare a Cadrului Bugetar pe Term Mediu în educație. În baza discuțiilor de la aceste ateliere a fost creată o scurtă notă de politici ce subliniază importanța unui proces bugetar participativ, atât la nivel național, cât și local. Prioritatea de bază ce urmează a fi implementată în Strategia Națională de Dezvoltare 2012-2020 de către Guvern este asigurarea unui sistem de învățământ calitativ, eficient… Detalii