Despre proiect „Dă sens banilor”

Banca Națională a Moldovei și Expert-Grup își propun ca prin intermediul educației financiare să contribuie la dezvoltarea unui sistem financiar solid în cadrul căruia consumatorii sunt educați, protejați și iau decizii financiare de o manieră responsabilă!

De ce trebuie „să dăm sens banilor”?

Pe întreg parcursul vieții, orice persoană ia numeroase decizii cu caracter financiar, unele din care au implicații semnificative asupra stabilității financiare individuale a persoanei și a familiei acesteia. Mai mult ca atât, cunoștințele și aptitudinile financiare determină importante aspecte ale modului de viață care se transpun în bunăstare, sau din contra – într-o  situație materială precară. Printre cele mai importante evenimente cu impact financiar caracteristice societății moldovenești, pot fi enumerate: (i) contractarea unui credit de consum; (ii) cumpărarea unei locuințe apelând la ipotecă; (iii) procurarea unui autoturism utilizând leasingul; (iv) asigurarea bunurilor personale; (vi) realizarea de investiții în instrumente ale pieței financiare; (vii) utilizarea unor instrumente de economisire, etc.

Cu toate acestea, numeroase persoane nu cunosc în totalitate principalele concepte financiare, chiar și cele de bază cum ar fi rata dobânzii, inflația, cursul de schimb sau diversificarea riscurilor. Drept consecință, această lipsă de cunoștințe face cetățenii mai vulnerabili și mai expuși riscului de supra-îndatorare sau situației de excludere financiară. În acest sens, proiectul de educație financiară „Învață! Dă sens banilor” urmărește dezvoltarea abilităților financiare ale populației și îmbunătățirea capacităților individuale de  gestionare a banilor.