Găsește școala ta

Gimnaziul Hirova

Hirova, Călărași 
024478334

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

222 Elevi
16 Elevi pe clasă
19 Cadre didactice
7 Elevi / cadru didactic

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
0,0% Grad didactic I
II
52,6% Grad didactic II
-
47,4% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


2.44
2,0% Energie electrică
1,0% Reparații curente
11005.30 lei Cheltuieli per elev
0,0% Încălzire
1,0% Formarea profesionala
96,0% Executare buget
2,0% Rechizite de birou
0,0% Cheltuieli capitale
71,0% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
8,0
6,8
Limba română
7,0
7,8
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Comentarii