Găsește școala ta

Liceul Teoretic Eugen Coșeriu

Mihăileni, Râșcani  Republica Moldova
025676219

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

246 Elevi
17 Elevi pe clasă
31 Cadre didactice
7 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.4 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
9.7% Grad didactic I
II
54.8% Grad didactic II
-
35.5% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


2.81
1% Energie electrică
3.0% Reparații curente
11407.7 lei Cheltuieli per elev
6% Încălzire
0.0% Formarea profesionala
97% Executare buget
0% Rechizite de birou
1% Cheltuieli capitale
79% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
100%
6.0
8.3
7.0
Limba română
100%
6.1
7.4
7.5
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
5.7
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
24%
Nu
30%
Nu știu
46%

Ușor de înțeles

Da
27%
Nu
32%
Nu știu
41%

Frecvente

Da
20%
Nu
38%
Nu știu
42%

Ușor de verificat

Da
19%
Nu
33%
Nu știu
47%

Răspund necesităților mele

Da
42%
Nu
22%
Nu știu
37%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
14%
Nu
47%
Nu știu
39%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
31%
Nu
48%
Nu știu
20%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
83%
Nu
4%
Nu știu
13%

Taxe de școlarizare

Da
23%
Nu
52%
Nu știu
26%

Organizații donatoare

Da
62%
Nu
11%
Nu știu
27%

Organizații donatoare

Da
27%
Nu
17%
Nu știu
56%

Altele

Da
11%
Nu
24%
Nu știu
66%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
13%
Da, copii ale bonurilor fiscale
2%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
11%
Nu
70%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
52%
Nu este necesar
14%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
11%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
54%
Nu este necesar
16%

Sălile de informatică

Foarte necesar
70%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
5%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
54%
Nu este necesar
15%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
26%
Necesar într-o anumită măsură
53%
Nu este necesar
22%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
72%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
8%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
26%
Nu este necesar
8%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
55%
Necesar într-o anumită măsură
35%
Nu este necesar
10%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
52%
Nu este necesar
12%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
78%
Necesar într-o anumită măsură
14%
Nu este necesar
8%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
9%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
69%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
45%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
12%
Nu știu
5%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
35%
Mediu
49%
Nesatisfăcător
13%
Nu știu
2%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
47%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
15%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
40%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
19%

Programul extra curricular al școlii

Bine
39%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
20%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
49%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
6%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
20%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
48%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
67%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
93%
Mediu
7%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Informarea despre cheltuieli

Bine
60%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
7%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
87%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
47%
Mediu
47%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
7%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
80%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
7%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
80%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
7%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
33%
Mediu
47%
Nesatisfăcător
7%
Fără răspuns
13%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
53%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
53%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
7%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
80%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
7%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
53%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
7%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
93%
Mediu
7%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
80%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
60%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
7%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
40%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
87%
Nu
0%
Nu știu
13%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
60%
Nu
0%
Nu știu
40%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
87%
Nu
7%
Nu știu
7%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
27%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
60%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
53%
Modalitățile de informare a publicului
60%
Instruirea și motivarea profesorilor
87%
Îmbunătățirea curriculei
13%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
48%
Nu
17%
Nu știu
35%

Ușor de înțeles

Da
54%
Nu
21%
Nu știu
25%

Frecvente

Da
23%
Nu
29%
Nu știu
48%

Ușor de verificat

Da
44%
Nu
13%
Nu știu
42%

Răspund necesităților mele

Da
42%
Nu
25%
Nu știu
33%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
31%
Nu
37%
Nu știu
33%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
48%
Nu
33%
Nu știu
19%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
83%
Nu
13%
Nu știu
4%

Taxe de școlarizare

Da
8%
Nu
75%
Nu știu
17%

Organizații donatoare

Da
56%
Nu
13%
Nu știu
31%

Organizații donatoare

Da
21%
Nu
27%
Nu știu
52%

Altele

Da
0%
Nu
35%
Nu știu
65%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
35%
Da, copii ale bonurilor fiscale
4%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
10%
Nu
46%
Altele (Vă rugăm, precizați)
6%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
8%
Necesar într-o anumită măsură
83%
Nu este necesar
10%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
62%
Nu este necesar
19%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
13%
Necesar într-o anumită măsură
71%
Nu este necesar
15%

Sălile de informatică

Foarte necesar
44%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
10%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
65%
Nu este necesar
15%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
44%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
15%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
62%
Necesar într-o anumită măsură
35%
Nu este necesar
4%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
56%
Nu este necesar
8%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
58%
Nu este necesar
17%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
12%
Necesar într-o anumită măsură
62%
Nu este necesar
27%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
48%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
8%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
4%
Necesar într-o anumită măsură
15%
Nu este necesar
81%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
44%
Mediu
42%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
4%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
50%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
0%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
60%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
17%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
44%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
25%

Programul extra curricular al școlii

Bine
37%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
19%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
60%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
8%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
33%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
40%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
69%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
59%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
86%
Mediu
14%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
77%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
5%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
68%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
77%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
82%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
5%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
5%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
59%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
5%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
14%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
45%
Nu este necesar
10%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
77%
Necesar într-o anumită măsură
18%
Nu este necesar
5%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
68%
Necesar într-o anumită măsură
9%
Nu este necesar
23%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
18%
Necesar într-o anumită măsură
5%
Nu este necesar
77%

Altele comentarii

"Cabinet fonologic; Materiale didactice;"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Da

Sunt frecvente?

Da

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Nu

Ziarul local

Nu

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Trimestrial

Performanța elevilor și a profesorilor

Trimestrial

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Semi-anual

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Da

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Da

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Da

Comentarii