Găsește școala ta

Liceul Teoretic Ion Creangă

Ștefan cel Mare 151, Ungheni  Republica Moldova
023634027

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

722 Elevi
24 Elevi pe clasă
66 Cadre didactice
10 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.08 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
4.6% Grad didactic I
II
50% Grad didactic II
-
45.5% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


4.48
2% Energie electrică
4% Reparații curente
7760.1 lei Cheltuieli per elev
0% Încălzire
0% Formarea profesionala
84% Executare buget
1% Rechizite de birou
2% Cheltuieli capitale
69% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
100.0%
5.6
7.5
8.5
Limba română
100.0%
6.3
7.6
8.2
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
6.1
Limba franceză
5.8
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
95%
Nu
2%
Nu știu
3%

Ușor de înțeles

Da
91%
Nu
4%
Nu știu
5%

Frecvente

Da
87%
Nu
6%
Nu știu
7%

Ușor de verificat

Da
85%
Nu
6%
Nu știu
9%

Răspund necesităților mele

Da
89%
Nu
3%
Nu știu
8%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
88%
Nu
4%
Nu știu
8%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
89%
Nu
5%
Nu știu
6%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
98%
Nu
1%
Nu știu
1%

Taxe de școlarizare

Da
11%
Nu
76%
Nu știu
12%

Organizații donatoare

Da
92%
Nu
3%
Nu știu
5%

Organizații donatoare

Da
86%
Nu
4%
Nu știu
10%

Altele

Da
27%
Nu
57%
Nu știu
15%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
13%
Da, copii ale bonurilor fiscale
6%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
2%
Nu
5%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
16%
Necesar într-o anumită măsură
78%
Nu este necesar
6%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
17%
Necesar într-o anumită măsură
79%
Nu este necesar
4%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
12%
Necesar într-o anumită măsură
81%
Nu este necesar
7%

Sălile de informatică

Foarte necesar
28%
Necesar într-o anumită măsură
68%
Nu este necesar
4%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
13%
Necesar într-o anumită măsură
80%
Nu este necesar
8%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
15%
Necesar într-o anumită măsură
79%
Nu este necesar
6%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
28%
Necesar într-o anumită măsură
69%
Nu este necesar
3%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
22%
Necesar într-o anumită măsură
74%
Nu este necesar
4%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
17%
Necesar într-o anumită măsură
74%
Nu este necesar
8%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
15%
Necesar într-o anumită măsură
79%
Nu este necesar
6%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
18%
Necesar într-o anumită măsură
73%
Nu este necesar
9%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
9%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
48%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
75%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
1%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
57%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
1%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
80%
Mediu
17%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
2%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
84%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
2%

Programul extra curricular al școlii

Bine
78%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
1%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
70%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
1%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
80%
Mediu
15%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
4%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
89%
Mediu
10%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
95%
Mediu
5%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Informarea despre cheltuieli

Bine
87%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
92%
Mediu
5%
Nesatisfăcător
3%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
66%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
3%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
92%
Mediu
8%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
55%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
47%
Mediu
47%
Nesatisfăcător
3%
Fără răspuns
3%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
47%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
82%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
76%
Mediu
21%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
3%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
66%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
3%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
66%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
3%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
74%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
87%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
3%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
82%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
5%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
84%
Mediu
16%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
95%
Nu
0%
Nu știu
5%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
87%
Nu
0%
Nu știu
13%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
95%
Nu
0%
Nu știu
5%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
29%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
32%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
24%
Modalitățile de informare a publicului
42%
Instruirea și motivarea profesorilor
84%
Îmbunătățirea curriculei
87%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
79%
Nu
9%
Nu știu
12%

Ușor de înțeles

Da
79%
Nu
9%
Nu știu
12%

Frecvente

Da
60%
Nu
21%
Nu știu
18%

Ușor de verificat

Da
62%
Nu
12%
Nu știu
26%

Răspund necesităților mele

Da
71%
Nu
11%
Nu știu
18%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
52%
Nu
21%
Nu știu
26%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
68%
Nu
17%
Nu știu
14%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
82%
Nu
8%
Nu știu
10%

Taxe de școlarizare

Da
41%
Nu
41%
Nu știu
18%

Organizații donatoare

Da
57%
Nu
21%
Nu știu
22%

Organizații donatoare

Da
37%
Nu
25%
Nu știu
38%

Altele

Da
13%
Nu
35%
Nu știu
52%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
36%
Da, copii ale bonurilor fiscale
10%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
14%
Nu
26%
Altele (Vă rugăm, precizați)
13%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
14%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
45%
Nu este necesar
15%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
35%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
23%

Sălile de informatică

Foarte necesar
61%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
5%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
20%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
53%
Nu este necesar
15%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
64%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
4%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
6%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
11%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
43%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
17%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
54%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
17%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
14%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
50%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
51%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
2%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
41%
Mediu
51%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
1%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
56%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
8%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
54%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
16%

Programul extra curricular al școlii

Bine
56%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
11%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
40%
Mediu
42%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
8%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
40%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
16%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
66%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
66%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
93%
Mediu
7%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
88%
Mediu
12%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
85%
Mediu
15%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
85%
Mediu
12%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
78%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
20%
Necesar într-o anumită măsură
78%
Nu este necesar
2%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
63%
Nu este necesar
5%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
63%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
63%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
27%
Necesar într-o anumită măsură
71%
Nu este necesar
2%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
29%
Necesar într-o anumită măsură
68%
Nu este necesar
2%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
46%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
10%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
63%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
5%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
29%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
71%

Altele comentarii

"Schimbarea geamurilor și ușilor; Schimbarea acoperişului; Izolarea termică a instituţiei; Schimbarea mobilierului, material didactic ilustrativ, literatură artistică pentru elevi şi literatură metodică pentru profesori; Cabinetele profesorilor cu diferite planşe; Cabinetele profesorilor - educaţia tehnologică;"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Da

Sunt frecvente?

Da

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Nu

Ziarul local

Nu

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Semi-anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Trimestrial

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Semi-anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Trimestrial

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Semi-anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Da

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Da

Comentarii