Selectăm școli în calitate de beneficiari ai inițiativei „Școala Mea” pentru anul 2018


Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de selectare a 20 școli în calitate de beneficiari/parteneri pentru ultimul an de implementare a inițiativei „Școala Mea – responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova”.

Fiecare școală are șansa să devină beneficiar al proiectului, întrucât acesta urmărește să selecteze eșantion de 20 de școli diversificat și reprezentativ pentru țară în baza câtorva criterii:

 • Distribuția geografică a școlilor și proximitatea față de cei cinci parteneri regionali ai proiectului;
 • Distribuție echilibrată și reprezentativă la nivel național între gimnazii și licee;
 •  Distribuție echilibrată și reprezentativă la nivel național între școli din mediul rural și urban;
 • Mărime / număr de elevi diferit în școli;
 • Grad diferit de deschidere pentru transparență bugetară și participare exercitat până în prezent.

La acest anunț sunt anexate cererea de exprimare a interesului și un scurt formular pentru a fi completat de către școlile interesate.

Expresiile de interes alături de formularul completat (ambele semnate și cu ștampila instituției de învățământ aplicată) precum și orice alte materiale pe care le considerați relevante în procesul de selectare a școlii (de exemplu scrisoare de intenție, diplome și certificate, etc.) pot fi depuse în unul din formatele:

 • e-mail;
 • în persoană;
 • prin fax;
 • prin poștă la adresa:

Centrul Independent Expert-Grup, în atenția: Iulia Sîrghi-Zolotco, Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare

str. Pușkin 45, etajul 2
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel: + 373 22 92 99 94
Fax: + 373 22 21 21 51
E-mail: iulia@expert-grup.org
www.expert-grup.org

Toate documentele depuse trebuie să fie semnate și ștampilate. Data limită: 30 noiembrie 2017, ora 17:00


Отбираем школы для участия в инициативе «Моя школа»

Независимый аналитический центр «Expert-Grup» объявляет конкурс по отбору 20-ти школ в качестве бенефициаров/партнеров в рамках инициативы «Моя школа – повышение уровня социальной ответственности в процессе реформы образования в Республике Молдова» в последнем году реализации проекта.

Каждая школа имеет шанс стать бенефициаром проекта, так как проект имеет цель отобрать репрезентативную и диверсифицированную выборку из 20-ти школ на национальном уровне на основе нескольких критериев:

 • Географическое расположение школ и близость пяти региональным партнеров проекта;
 • Репрезентативное и сбалансированное распределение между гимназиями и лицеями на национальном уровне;
 • Репрезентативное и сбалансированное распределение между школами из сельской и городской местности на национальном уровне;
 • Разное количество учащихся в школах;
 • Разный уровень бюджетной транспарентности и партисипативности до текущего момента.

К данному объявлению прилагаются шаблон заявки на выражение заинтересованности и краткий бланк. Эти документы следует заполнить заинтересованным школам.

Запрос на выражение заинтересованности, заполненный бланк (подписаны и с печатью школы), а также любые другие материалы, которые, как вам кажется, могут иметь значение в процессе отбора школ, можно отправить следующим образом:

 • по электронной почте;
 • лично;
 • по факсу;
 • по указанному почтовому адресу:

Независимый аналитический центр «Expert-Grup», директору Службы по административным, финансовым и коммуникационным вопросам  Сырги-Золотко Юлия

MD-2005, Республика Молдова, Кишинев
ул. Пушкина, 45, 2-ой этаж
тел.: + 373 22 92 99 94
факс: + 373 22 21 21 51
E-mail: iulia@expert-grup.org
www.expert-grup.org

Все отправленные документы должны быть подписаны и с печатью школы. Крайний срок: 30 ноября 2017 года, в 17:00.