Analiza independentă a bugetelor școlilor din proiect


Analiza independentă a bugetelor (AIB) are drept scop evaluarea efortului depus de școală în vederea bunei desfășurări a serviciilor educaționale. În fond, AIB reprezintă o evaluare succintă a stării financiare a instituției, a modului de utilizare a banilor, precum și a performanței școlii.

Acest exercițiu presupune analizarea unui set de indicatori, iar realizarea AIB se bazează pe analiza comparativă a valorilor acestor indicatori din școală cu cele înregistrate la nivel de raion și țară. De exemplu, dacă cheltuielile per elev la școală depășesc cu mult nivelul mediu ale acestui indicator înregistrat a nivel de raion/țară, atunci aceste cheltuieli sunt exagerate și în acest sens, ar fi oportună o optimizare a modului de folosire a resurselor financiare.

AIB nu este un instrument cu un conținut standard, dar care poate fi ajustat prin analiza unor indicatori de interes mai mare pentru elevi, părinți, profesori și administrațiile școlilor, fie prin extinderea parametrilor examinați.

Menționăm că AIB este un exercițiu relativ simplu ce poate fi realizat de orice persoană. În același timp, recomandăm realizarea și publicarea AIB cel puțin odată pe an, în vederea informării regulate a comunității.