Campania de educație financiară „Dă sens banilor”: de la economii, la investiții


Procesul de economisire/investire 

Economii – conform definiției clasice economiile reprezintă suma de bani rămasă după ce toate cheltuielile de consum personal sânt sustrase din venitul acumulat într-o perioada de timp stabilită. Acești bani putem păstra acasă sau în portofel, dar cel mai prudent este să le păstrăm la o bancă. Cea mai simplă și accesibilă formă de a păstră economiile la o bancă comercială este in conturi curente sau depozite. Atunci când acumulați rezerve de bani substanțiale, economiile pot fi utilizate pentru investiții. Piața financiară națională este limitată în număr de instrumente de economisire sau investire disponibile, dar totuși în perspectiva  trebuie să cunoaștem aspectele și riscurile aferente.

Depozitele bancare

 Principala formă de economisire disponibilă în țara noastră este depozitul bancar. Acest produs financiar constă în depunerea la bancă a unei sume de bani, pe o perioadă definită, pentru care banca plătește o dobândă. Banii depuși la bancă sunt plasați într-un cont iar deținătorul are dreptul să-i recupereze conform condițiilor din contract. 

Pentru unele categorii de persoane banii păstrați la bancă pot reprezenta economii stringente pentru viața de zi cu zi, cum ar fi salariul, pensia, ajutorul de șomaj sau indemnizația persoanelor vulnerabile. Statul asigură depozitele plasate în băncile din Republica Moldova prin intermediul Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB). Acesta garantează rambursarea în caz de faliment a băncii atât a depozitelor în lei cât și a celor în valută străină. Totuși, atenție – nu toată suma este rambursată. Indiferent de numărul depozitelor și mărimea lor, plafonul de garantare stabilit la moment este de 50 mii de lei.

Depunerile de economii

O altă formă de economisire existentă pe piața financiară autohtonă sunt depunerile de economii la Asociațiile de Economii și Împrumut. De regulă, aceste instituții financiare sunt prezente în zonele rurale și au drept scop facilitarea accesului la finanțare pentru membrii asociației. Totodată, înainte de a putea face careva depuneri sau a obține împrumuturi trebuie să devii parte a asociației și să achiți cota de membru. Un aspect important este faptul că la moment, spre deosebire de depozitele bancare, depunerile de economii nu sunt încă garantate. Astfel orice persoană care depune o sumă de bani la o Asociație își asumă integral riscul.

Investițiile financiare

Termenul de ‚‚investiție financiară” se referă la orice cheltuială efectuată pentru achiziționarea unor active financiare cu scopul de a obține un profit. Cele mai frecvente active financiare apar sub forma de acțiuni, obligațiuni, pensii facultative, asigurări de viață sau alte instrumente. Piața financiară națională dispune de o paletă limitată de active financiare ce pot fi achiziționate de către persoanele fizice în scop investițional. La modul teoretic sunt disponibile doar valorile mobiliare de stat emise de Ministerul Finanțelor în scopul finanțării datoriei publice, acțiunile unor companii care sunt admise spre tranzacționare la bursa de valori și unele planuri de pensii facultative sau asigurări de viață.

 

 


UK Government logos UK AIDUK MD CMYK

Această notă a fost finanțată de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul acesteia îi aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.