Istorii de succes

Începând cu septembrie 2014, echipa Centrului Regional CONTACT a organizat activitățile proiectului „Școala mea – responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova” în patru licee beneficiare: Liceul Teoretic „Liviu Damian” or. Râșcani; Liceul Teoretic „Eugen Coșieru”, s. Mihăileni, r. Râșcani; Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”, com. Pepeni, r. Sângerei; Liceul Teoretic „Alecu Russo”, com. Sângereii Noi, r. Sângerei; Am activat eficient în trei din liceele menționate mai sus: „Liviu Damian”, „Eugen Coșieru” și „Alexandru Agapie”. Corpul profesoral din aceste licee… Detalii

Proiectul „Școala Mea” promovează intens la nivel local şi regional transparenţa actului decizional al politicilor publice în învăţămîntul preuniversitar. Ca procedură de consultare, audierea publică propusă de acest proiect a oferit un cadru riguros şi eficace de colectare a unui număr mare de opinii şi puncte de vedere ale grupurilor de interese pentru care subiectul execuţiei şi proiecţiei bugetului şcolii are un impact deosebit: profesori, elevi, părinţi autorităţi publice locale, organizații ale societății civile, coalitii/ alianțe, agenţi economici, etc. Faptul dat… Detalii

În momentul în care Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova a fost selectată ca partener regional în cadrul „Școala mea”, activitățile propuse de acest proiect erau inovatoare chiar și pentru noi – organizație a societății civile educaționale existente de mai mult timp pe piață. Lucrurile au devenit mai clare după instruirea pe tema instrumentelor de responsabilizare socială dar în același timp și confuze, pentru că ceea ce se propunea era destul de nou pentru școlile din Moldova. Unul din instrumentele de… Detalii

Sectorul educațional din Republica Moldova trece printr-un proces amplu de reformare. Una din componentele acestui proces este acordarea unei mai mari autonomii instituțiilor preuniversitare de învățământ, inclusiv celei financiare. În acest context se impun noi practici și instrumente de asigurare a transparenței utilizării banilor publici, crește rolul societății, actorilor comunitari în procesul decizional al școlii. Liceul Teoretic „Eugen Coșeriu” din s. Mihăileni, r. Râșcani a fost selectat printre alte 20 de instituții în cadrul „Școala mea – responsabilizare socială pentru… Detalii

În Republica Moldova o transparență în procesul bugetar ar avea un efect social important. Deseori societatea nu are o înțelegere clară a responsabilităților unei instituții publice, și nici de unde vin banii publici. O informare și implicare bună a cetățenilor în procesul bugetar ar avea și un efect pozitiv asupra unei mai bune înțelegeri a acestui subiect. În plus, cetățenii informați devin mai responsabili față de ei înșiși. Antrenarea cetățenilor în procesul bugetar, inevitabil, face mai dificilă manipularea acestora, lucru… Detalii

Context Inițiativa „Școala Mea” promovează soluții practice pentru implementarea instrumentelor de responsabilizare socială prin includerea cetățenilor în structurile de monitorizare a alocațiilor bugetare pentru serviciile educaționale. În acest context, crearea Coalițiilor locale în şcolile beneficiare a constituit o primă treaptă în procesul de responsabilizare socială a comunităţilor. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă (CRDD), având calitatea de partener regional în cadrul proiectului „Școala Mea”, alături de Centrul Anaitic Independent Expert-Grup, a asistat informaţional şi metodologic şi a facilitat etapa de constituire… Detalii