Elevii gimnaziului Cușmirca mobilizează comunitatea în jurul „Izvorului copilăriei mele” – inițiativa de salubrizare a izvoarelor din localitate


Gimnaziul Cușmirca este instituția publică ce activează în satul Cușmirca din raionul Șoldănești încă din anul 1964. Între anii 2008-2014, în instituția de învățământ studiau 410 elevi, însă din cauza migrației și îmbătrânirii populației, din 2014 până în prezent, la gimnaziul au rămas să studieze doar 200 elevi. Cu toate acestea, școala a continuat să presteze servicii educaționale de calitate, prin valorificarea eficientă a relațiilor de parteneriat și cooperare cu diverși actori comunitari.

Din cauza tendinţelor demografice negative, gimnaziul s-a confruntat cu problemele de insuficiență financiară, care au limitat semnificativ ambițiile de investiţii în modernizarea şi dotarea şcolii. Pentru a căpăta cunoștințe și abilități în utilizarea mai eficientă a resurselor, administrația școlii a aplicat în anul 2017 la proiectul „Școala Mea”, devenind beneficiar.

În cadrul instruirilor desfășurate cu membrii Consiliului de Administrare al gimnaziului și alți actori interesați de dezvoltarea școlii au fost analizate punctele slabe ce au adus la situația creată și a apărut ideea bugetării participative și a implicării mai active a societăţii în soluţionarea problemelor școlii. Au fost analizate prioritățile și direcțiile educaționale pentru a decide că educația ecologică a elevilor și implicarea mai activă a diferitor actori comunitari merită a fi integrate mai mult în viața instituției de învățământ.

Cunoaşterea mediului înconjurător și ocrotirea lui este necesară, deoarece cultivă sentimente precum: dragostea faţă de natură, faţă de plaiul natal, dragostea şi respectul faţă de semeni, faţă de părinţi și bunei, faţă de fraţi, de colegi, etc. Totodată cunoaşterea mediului înconjurător contribuie la dezvoltarea unor percepţii şi reprezentări legate de frumosul din artă, din natură, din societate, la formarea capacităţilor de a aprecia şi evalua frumosul, la cultivarea gustului estetic, la formarea unor deprinderi şi îndemânări tehnice de artă, stimularea capacităţilor creatoare și aptitudinilor estetice.  

Directoare instituției de învățământ, Silvia Moscalu a menționat că, „cultivarea atitudinii grijulii față de natură este un proces foarte complex și de lungă durată, iar finalitățile educației ecologice ar trebui să rezulte nu doar în cunoștințe teoretice însușite de către elevi, ci să contribuie la dezvoltarea unei sensibilități emoționale, dezvoltarea dorinței de a ajuta, de a îmbunătăți starea mediului înconjurător”.

Pentru a atinge acest scop pe parcursul anilor 2017-2018, la gimnaziu a fost implementat proiectul educațional „Izvorul copilăriei mele”. În cadrul acestui proiect au fost realizate mai multe obiective, printre care și oferirea posibilității fiecărui elev de a manifesta o atitudine responsabilă față de mediul în care trăiește și deprinderea unui comportament ecologic responsabil și promovarea modului sănătos de viață.

Pe durata implementării proiectului toți elevii claselor a V-a până la a IX-a au fost implicați activ în diferite activități. La început au identificat cinci izvoare din localitate care necesitau curățare și amenajare. Fiecare clasă și-a luat angajamentul să amenajeze câte un izvor. Pentru a realiza scopul propus s-au adresat după susținere la părinți, bunei și APL. Elevii au schițat cum ar dori să arate izvoarele după amenajare, iar profesorii i-au ajutat să pregătească lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor. Cu aceste schițe și liste, liderii grupurilor de elevi s-au adresat domnului primar, care a decis să sprijine această inițiativă. Elevii împreună cu părinții, buneii și diriginții de clasă au curățat și amenajat cele cinci izvoare din localitate.

Ca activitate de totalizare au pregătit cu toții o mare sărbătoare la care au fost prezenți părinți, bunei și reprezentanți ai APL. Fiecare clasă a pregătit câte un poster cu poze și a povestit cum a desfășurat lucrările de curătare și amenajare. Sărbătoarea a continuat cu probe sportive și concursuri de dans la care au participat elevii împreună cu părinții. 

„Această armonie, atitudine grijulie față de natură și tot ce este frumos o vezi în acest gimnaziu peste tot. Elevii au amenajat și un muzeu al satului în aer liber, iar în interior domină liniștea și frumusețea lucrului bine făcut. Sper că acest exemplu să motiveze și alte instituții de învățământ să devină mai responsabile față de mediul înconjurător și să implice mai activ comunitatea în inițiativele locale”, mai povestește Nina Bândiu, partenerul regional al proiectului.