Evaluarea disponibilității datelor în educație


Acest document evaluează măsura în care autoritățile locale și centrale sunt deschise spre oferirea datelor în educație, în primul rând pentru a facilita dezvoltarea auditului social al școlilor.