Fișele de implicare – un instrument eficient pentru consultarea părinților


Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din s. A.I. Cuza, raionul Cahul este una dintre cele 20 de instituții de învățământ beneficiare ale proiectului „Școala Mea” în anul 2017. În perioada aprilie-mai 2017, liceul a implementat primul dintre instrumentele de responsabilizare socială în educație oferite de proiect și anume fișele de implicare. Instrumentul nou pentru administrația școlii a fost aplicat elevilor din clasele 7-12, părinților acestora și cadrelor didactice. Astfel, circa 250 de respondenți (110 elevi, 110 părinți și 25 profesori) și-au expus opinia despre căile de comunicare utilizate de administrația școlii, informarea despre bugetul școlii, implicarea în activitățile școlii, oferta curriculară a școlii și mediul oferit de școală.

Pe parcursul lunilor de vară administrația școlii a analizat răspunsurile din fișele de implicare și le-a comparat cu rezultatele din celelalte școli beneficiare ale proiectului disponibile în studiile elaborate în proiect. Administrația instituției de învățământ a fost plăcut surprinsă să găsească mai multă informație, opinii și idei în chestionarele completate decât opiniile colectate în cadrul adunărilor pentru părinți pe care le organiza cu regularitate. Spre deosebire de adunările și ședințele cu părinții, chestionarul adresat părinților a scos în evidentă faptul că aceștia sunt interesați de ceea ce se petrece în liceu și doresc să se implice în identificarea unor soluții la constrângerile cu care se confruntă instituția. Părinții de asemenea au menționat că prin intermediul chestionarului s-au simțit mai implicați în procesul decizional al școlii și au putut să își exprime mai liber propunerile față de anumite lucruri anume în acest mod, inclusiv fără a-și indica numele.

În luna septembrie, odată cu începerea anului școlar, administrația școlii a decis să aplice fișele de implicare tuturor părinților pentru un proces mai cuprinzător. Astfel, instrumentul de cercetare a fost aplicat la 65% din părinții elevilor din ciclul primar de studii (casele I-IV). Pe lângă concluziile deja identificate în cadrul primei runde de implementare a chestionarului, aplicarea acestuia la treapta primară a subliniat o problemă deosebit de importantă și anume calitatea implicării familiei în educația copilului și relația pe care familia o are cu profesorul de bază, dar și alți profesori și persoane din administrația școlii. În general, această implicare este într-o strânsă legătură cu performanțele școlare ale elevului, care sunt cu atât mai bune cu cât și implicarea familiei este una mai activă și mai responsabilă. Totuși, prin intermediul fișelor de implicare s-a reușit colectarea opiniei mai multor părinți, inclusiv a celor mai pasivi, indiferent de performanțele școlare ale copiilor.

„În mod cert, principalii responsabili pentru calitatea actului educațional sunt cadrele didactice, însă mulți părinți își neglijează rolul foarte important pe care îl au în educația propriului copil și de aceea consider că se impune îmbunătățirea modului de implicare a părinților, cât și a relației dintre părinți și școală. Ținând cont de cercetările contemporane în domeniul dezvoltării instituției educaționale, dar și de condițiile existente la ora actuală în sistemul educațional din Republica Moldova consider că aplicarea chestionarelor este o posibilitate reală de a implica permanent actorii educaționali în identificarea priorităților de dezvoltare ale instituției, în îmbunătățirea ofertei curriculare și extracurriculare, care în cele din urmă ar duce la sporirea satisfacției utilizatorilor.” – a subliniat directoarea instituției, Doamna Tatiana Buciuceanu.

Atât părinții cât și cadrele didactice sunt mulțumiți de utilizarea acestui instrument și cu siguranță îl vor aplica pe viitor în afara proiectului. Administrația liceului intenționează să revizuiască chestionarul pentru a-l face accesibil elevilor și părinților din toate clasele și să modifice structura acestuia în dependență de necesitățile anuale ale liceului (adăugând sau excluzând anumite module și întrebări).