Implicare civică pentru o școală mai bună sau cum ideile devin proiecte de succes în gimnaziul Mănoilești din Ungheni


credite foto: provincial.md

Proiectul „Școala Mea” a lăsat urme adânci în comuna Manoilești din raionul Ungheni. Gimnaziul Mănoilești a reușit să construiască o relație de parteneriat bună cu comunitatea, autoritățile publice locale și alți actorii locali. „Ne bucură faptul că având suportul proiectului „Școala Mea” comunitatea a devenit mai informată, receptivă și sigură că banii școlii sunt utilizați după necesități și conform priorităților stabilite”, menționează Sergiu Andrușca, directorul gimnaziului.

Elevii, părinții și cadrele didactice de la gimnaziul din localitate vorbesc cu o deosebită mândrie despre rezultatele proiectului „Școala Mea” unde au participat în calitate de beneficiari în anul 2016. Atât pe durata implementării, cât și după finalizarea proiectului în această școală s-au produs foarte multe schimbări spre bine pentru că au reușit să mobilizeze și să implice întreaga comunitate în prioritizarea și soluționarea problemelor majore ale școlii.

Cu prilejul mai multor evenimente organizate în școală și în localitate, directorul gimnaziului Sergiu Andrușca a menționat că „În cadrul proiectului „Școala Mea” am învățat cum să organizăm audierea publică a bugetului instituției noastre care s-a dovedit a fi o modalitate foarte eficientă de consultare a cadrelor didactice, elevilor și părinților asupra planificării și modului de cheltuire a banilor școlii. Acum în Gimnaziul Mănoilești este asigurată transparența în elaborarea și gestionarea bugetului școlii, astfel încât este exclusă posibilitatea de interpretare eronată a modului de formare și cheltuire a bugetului pe care îl gestionează instituția noastră. Am creat și consolidat un cadru riguros de colectare a opiniilor şi propunerilor pe subiectul execuţiei şi proiecţiei bugetului cu cei asupra cărora bugetul are un impact major”.

Este de remarcat că propunerile participanților lansate la adierile publice, organizate anual în Gimnaziul Mănoilești, ajung pe agenda directorului instituției, devin idei de proiecte și fac obiectul preocupărilor Consiliului de Administrație a școlii. Pornind de la propunerile colectate în cadrul audierilor publice au fost lansate și implementate un șir de proiecte, în rezultatul cărora au fost dotate sălile de clasă cu mobilier și echipamente: au fost achiziționate table interactice, calculatoare, truse pentru cabinetul de biologie și chimie, becuri tip LED pentru iluminarea tablelor, în valoare de circa 400 000 lei. De asemenea, s-au efectuat lucrări de anvelopare a clădirii, încât volumul de cheltuieli pentru energia termică s-a redus cu 15%.

Prin intermediul unui proiect în valoare de 2 087 000,00 lei în Gimnaziul Mănoilești au fost create condiții de acces la procesul educațional pentru toate categoriile de elevi din comuna Mănoilești, fiind soluționată una dintre problemele majore ale instituției cu privire la integrarea copiilor cu dizabilități în școală: s-au creat pante și grupuri sanitare speciale pentru copiii cu dizabilități, a fost reparat blocul alimentar.

Directorul adjunct Lidia Bobeică consideră că „Proiectul „Școala Mea” a fost deosebit de util atât pentru membrii comunității, cât și pentru Consiliul de Administrație, deoarece în urma instruirilor toți membrii acestuia au avut posibilitatea să afle cum se formează bugetul, care este formula și normativele per-elev, cum pot să se implice în atragerea de fonduri pentru a consolida baza didactică și materială a școlii. Mai mult, fiecare dintre noi am conștientizat că pentru a înmulți și menține bunurile școlii și a face față costurilor este necesar să păstrăm aceste bunuri și să reducem din cheltuielile pentru energia electrică, consumul de apă și gaze. În acest scop, desfășurăm convorbiri cu personalul și elevii privind folosirea rațională a acestor resurse importante”.

Grație proiectului „Școala Mea”, Consiliului de Administrație a Gimnaziului Mănoilești i s-a desemnat un rol important în consultarea și implicarea comunității locale în viața școlii. Acesta participă la elaborarea bugetului, aprobă bugetul instituției după consultări, aduce în discuție execuția bugetului pentru perioada de gestiune, face publice cheltuielile privind utilizarea banilor școlii în cadrul adunărilor generale cu părinții și contribuie la consolidarea Gimnaziul Mănoilești drept model de instituție educațională în regiune.