Liceul „Ion Creangă” din Hîrbovăț consultă opiniile părinților și elevilor pentru a îmbunătăți serviciile educaționale pe care le oferă


Managementul liceului „Ion Creangă” din Hîrbovăț, Anenii Noi a fost dintotdeauna orientat spre excelență,  fiind una dintre instituțiile prospere ale raionului Anenii Noi, care dispune de condiții bune de instruire și de cadre didactice calificate. Liceul a fost implicat de-a lungul timpului într-o serie de proiecte de dezvoltare, dar participarea în cadrul proiectului „Scoala Mea” implementat de către Expert Grup cu asistența Fundației pentru Dezvoltare din Moldova, în calitate de partener regional, le-a oferit o nouă perspectivă asupra școlii, susține directoarea instituției, doamna Elena Zmeu.  

De curând, după formarea și consolidarea capacităților Consiliului de administrație a instituției de învățământ, liceul a evaluat prin intermediul chestionarelor, pentru prima dată în istoria sa, opiniile elevii claselor 7 – 12, cadrelor didactice și părinților despre o serie de domenii-cheie cum sunt: comunicarea dintre școală, parinți și elevi, bugetul, implicarea în activitățile instituției și determinarea priorităților de dezvoltare ale acesteia, oferta curriculară și extra-curriculară și mediul educațional.

Rezultatul acestui mini-sondaj intern a depășit orice așteptări. Liceul a atestat o mobilizare exemplară a elevilor și părinților: aproximativ 145 de fișe completate de elevii claselor a 7-12  din 169 elevi și 103 fișe completate de părinți, în condițiile în care  majoritatea dintre ei sunt plecați peste hotare pentru un trai mai bun.

„Concluziile obținute prin intermediul fișelor de implicare vor face agenda ședințelor Consiliului de administrație mult mai complexă, iar aplicarea acestui instrument în fiecare an va servi drept bază de comparație  în atestarea progreselor obținute, dar și în identificarea noilor priorități de dezvoltare a instituției” susține directoarea liceului.

Vrabie Eleonora, părinte și profesor de limba și literatura română afirmă că „aplicarea chestionarelor a favorizat o nouă experiență provocatoare, dar binevenită, în contextul în care ne dorim o școală frumoasă și renovată, o școală prietenoasă copilului, o școală modernă”. „Datorită completării chestionarelor, părinții au înțeles mai bine care sunt problemele cu care se confruntă instituția și au avut posibilitatea să-și exprime părerea despre activitatea instituției, despre atmosfera din instituție, despre procesul decizional. Noi, profesorii, am înțeles că și elevii, și părinții trebuie să participe la procesul decizional, inclusiv la aprobarea bugetului și, ulterior, să monitorizeze gestionarea acestuia, fapt ce îi va încuraja să se implice mai activ în viața școlii și să vină cu propuneri de îmbunătățire”.

Directoarea liceului, Elena Zmeu, crede că „chestionarele propuse părinților și elevilor i-au încurajat să se simtă importanți în luarea unor decizii, în mod special, în ce privește necesitățile și problemele cu care se confruntă instituția, modalitatea de gestionare și de raportare a bugetului instituției, necesitățile de infrastructură și logistice ale școlii, capacitatea Consiliul de administrație de a rezolva problemele școlii, prin implicarea mai multor factori decizionali, de aceea am avut o rată de implicare foarte bună. În același timp, aceste chestionare au fost un pretext frumos pentru fiecare participant de a autoevalua activitatea educațională și managerială din instituție, de a prioritiza problemele identificate, de a înțelege dacă instituția este competititivă printre celelalte instituții de învățământ preuniversitar din țară, dacă are o strategie eficientă de dezvoltare și dacă, bineînțeles, prin politica educațională pe care o promovează, asigură condiții bune pentru învățare, asigură șanse egale la educație tuturor copiilor din comunitate, asigură o transparență a proceselor decizionale pentru toți actorii educaționali ai comunității școlare. Consider că rezultatele evaluării chestionarelor completate se vor releva și la audierile publice pe care le vom organiza curând, de asemenea ele vor sta la baza elaborării următorului Program strategic al instituției pentru anii 2019-2024, în ordinea priorităților, necesităților  și posibilităților reale de finanțare”.

Menționăm că în acest an 2137 de elevi, 1828 de părinți și 385 de profesori și manageri școlari au completat fișele de implicare, înregistrând o rată de completare de 82%, în rândul celor 20 de școli din proiect.