Liceul Teoretic „Meșterul Manole” din satul Sălcuța – de la idei la acțiuni!


Implicarea în cât mai multe activități este principiul de care se conduce Liceul Teoretic „Meșterul Manole” din satul Sălcuța, raionul Căușeni care de ani buni implementează programe și proiecte care le-au dus faima în toată țara. Au început modest în 2005 cu un proiect european, au continuat cu E-twinning, iar astăzi sunt beneficiari ai celui mai mare proiect de reparație capitală a liceului finanțat de sursele Băncii Mondiale prin intermediul proiectului „Reforma învățământului în Republica Moldova”.

Sursele diverse de finanțare și agenda complexă de activități au făcut ca managementul instituției să caute oportunități de a comunica aceste reușite comunității, dar și de a o implica în implementarea diverselor inițiative.

Anume proiectul „Școala Mea” părea să fie potrivit pentru realizarea acestui scop, astfel încât Liceul Teoretic „Meșterul Manole” a depus dosarul de participare și cum experiența își lasă amprenta, liceul a fost selectat în rândul instituțiilor de învățământ beneficiare ale proiectului în 2017.

Începutul anului 2017  în implementarea activităților proiectului s-a focusat pe îmbunătățirea abilităților Consiliului de Administrare de a se implica în luarea deciziilor în liceu și de a informa despre aceste decizii comunitatea. Odată cu asumarea acestei responsabilități, organizarea audierii publice în liceu doar a fortificat acest rol. Audierea publică, de fapt, a fost materializarea efortului depus anterior pentru alte activități cum au fost: completarea fișelor de implicare și analiza independentă a bugetului. Având ca participanți circa 200 persoane din comunitate, elevi ai liceului, oaspeți din alte raioane, autorități publice și desigur mass media audierea publică s-a axat pe necesitățile urgente care solicitau atenția autorităților.

Astfel, în cadrul audierii s-a discutat despre transportarea elevilor din alte localități către Liceul Teoretic „Meșterul Manole” și a fost solicitată susținerea autorităților pentru acordarea unui mijloc de transport. În același context, administrația liceului și a părinților a propus alocarea căminelor pentru elevii de liceu care vor veni din alte sate. În cadrul audierii a fost rezolvată și problema securității elevilor înaintată de către părinți, prin inițierea unei colaborări cu Serviciul pază de Stat care va presta servicii liceului chiar începând din 2018.

Domnul Sergiu Gogu, Vicepreședintele raionului Căușeni, prezent la audiere a menționat că participă pentru prima dată la o asemenea platformă de comunicare unde comunitatea este informată, consultată și implicată în dezvoltarea liceului și va propune autorităților raionale și centrale susținerea comunității și soluționarea dolențelor lor. Toți cei prezenți la audiere au înțeles că părerea fiecărei părți contează, că există instrumente și mecanisme de implicare a comunității pentru ca școala să devină mai bună și să ofere servicii de calitate. S-a discutat ca într-o familie mare, despre probleme și soluții, despre provocări și reușite, despre Liceul „Mesterul Manole” care prin tot ceea ce realizează reprezintă mândria satului Sălcuța unde își fac studiile deja zeci de generații de sălcuțeni.

Autor: Fundația pentru Dezvoltare