Mini-ghid pentru audieri publice


Ținând cont de scopul și subiectul principal al audierii publice, acest eveniment poate servi drept platformă pentru a atrage interesul tuturor membrilor comunității, dar în special a celor care vor fi influențați (afectați) în mod direct de către deciziile care urmează să fie adoptate după desfășurarea audierii publice.

Este importantă implicarea tuturor membrilor comunității, indiferent de gen, etnie, nivelul bunăstării etc. Participarea mai largă a publicului la eveniment, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, ar permite colectarea informațiilor relevante pentru toate categoriile de populație și, respectiv, luarea unor decizii sau identificarea unor soluții într-o mai bună cunoștință de cauză; de asemenea, implicarea posibilă a cetățenilor în procesul de implementare a deciziilor luate ar fi influențată în mod pozitiv. În acest sens, este foarte important de a asigura accesul, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, mame solitare etc.