Mini-ghid pentru fișele de implicare


Fișele de implicare pentru părțile interesate în educație sunt o parte a mecanismului de supraveghere a inițiativei „Școala mea”. Aceste anchete anonime vor solicita feedback de la părinți, elevi, cadre școlare și coaliții locale cu privire la performanța instituțiilor de învățământ. Fișele de implicare sunt planificate pentru utilizarea autorităților locale / regionale publice și managementul superior al școlilor, să efectueze evaluări cantitative de satisfacție a părților interesate de instituția de învățământ. Fișele de implicare vor fi actualizate periodic pe www.scoalamea.md.  Scopul nostru este să realizăm modificări ale legislației educației, și anume, de a integra fișele de implicare în mecanismele formale de evaluare, utilizate la nivel local și național.