Rețeaua „Parteneriate locale pentru o școală contemporană” – o inițiativă pentru informare și schimb de experiență


Încă la începutul anului 2017, partenerul regional al proiectului „Școala Mea”, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din Ungheni a lansat inițiativa creării unei rețele de informare și schimb de experiență a școlilor beneficiare ale proiectului din raioanele Ungheni – Călărași – Nisporeni pentru a încuraja membrii să se informeze în mod continuu despre bunele practici locale de susținere a reformelor în educație, precum și despre implicarea cetățenilor în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune. Ideea a fost sprijinită de cele 16 școli din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, care din 2014 și până în prezent s-au implicat activ în promovarea și implementarea instrumentelor de responsabilizare socială în școlile pe care le reprezintă.

Rețeaua „Parteneriate locale pentru o școală contemporană” constituie un instrument de comunicare între beneficiarii proiectului și alte școli interesate, oferind membrilor posibilități de informare şi promovare a bunelor practici din domeniul educației la nivel local și regional, inclusiv informații despre oportunitățile de finanțare externă pentru soluționarea problemelor școlii și are drept scop:

• Crearea unui cadru unitar de comunicare şi schimb de informaţii privind implementarea instrumentelor de responsabilizare socială în școli;

• Îmbunătățirea capacităților administrației școlii, a Consiliului de Administrație și a Asociației Părinților și Pedagogilor din școlile beneficiare ale proiectului „Școala Mea” din raioanele Ungheni, Călărași, Nisporeni precum și a altor școli interesate de acest proces;

• Creșterea conștientizării privind necesitatea de implicare a actorilor locali în procesul de reformă a învățământului la nivel local.

Astfel, rețeaua constituie un cadru favorabil pentru creşterea nivelului de conştientizare și informare a publicului larg privind responsabilizarea socială a comunității în procesul educațional în școală, precum și pentru implicarea cetățenilor în procesul decizional la nivel local.  Iar comunicarea, diseminarea informaţiei şi promovarea bunelor practici în educație la nivel local și regional sunt elementele principale ale rețelei. Or, școlile și cetățenii pot ușor să învețe și să aplice cele mai reușite modele de cooperare între școală și alți actori comunitari. Astfel, este încurajată administrația școlilor să sensibilizeze factorii locali interesați asupra beneficiilor ce pot fi obținute ca urmare a implementării instrumentelor de responsabilizare socială în școală şi care duc la creşterea nivelului de transparenţă a procesului bugetar în școli.

Membrii rețelei au completat și semnat un formular de înregistrare, astfel încât în prezent 16 administrații ale școlilor beneficiare ale proiectului „Școala Mea” din anii 2014 – 2017, 16 Consilii de Administrație și 16 Asociații ale Părinților din aceste școli fac parte din Rețeaua „Parteneriate locale pentru o școală contemporană” și sunt incluși într-o bază de date funcționabilă. Totodată, calitatea de membru al Reţelei poate fi obţinută şi de reprezentanţi ai societăţii civile, autorităților publice locale și mediului de afaceri, care doresc să  se implice activ și să implementeze instrumentele de responsabilizare socială. 

Membrii rețelei primesc informaţii verificate și sintetizate privind instrumentele de responsabilizare socială, precum și materiale de informare, publicaţii sau materiale promoţionale privind oportunităţile programelor şi proiectelor de finanţare orientate spre îmbunătăţirea serviciilor educaționale și sociale ale comunităţilor locale. Ei pot primi invitaţii de participare la evenimente de informare, seminare, ateliere de lucru de interes comun și pot propune organizarea de evenimente comune dedicate problemelor educaționale la nivel local de interes comun. Pentru asigurarea unei bune funcționalități a rețelei sunt utilizate o serie de instrumente de lucru, ale căror rol primordial este de a sprijini procesul de informare şi comunicare (mailing list personalizat, întâlniri directe ale membrilor reţelei, ședințe, mese rotunde, conferinţe anuale, dezbateri). Rețeaua funcționează pe principii deschise, iar aderarea la aceasta nu este restricționată.

„Inițiativa de a face schimb de experiență și a învăța unii de la alții într-un proces continuu prin intermediul rețelei este de apreciat. Susțin schimbările ce au loc în învățământ și sprijin noile proiecte educaționale ce încurajează performanțele școlii și implicarea actorilor educaționali în viața școlii.  Odată ce am devenit membri ai familiei „Școala Mea” avem părinți mai informați, dornici de a se implica prin atragerea de fonduri externe pentru soluționarea problemelor școlii. Pentru cei care încă nu au reușit să devină membri ai rețelei de informare și schimb de experiență „Parteneriate locale pentru o școală contemporană” îi îndemn să se înregistreze. Astfel, vor putea prelua din bunele practici de responsabilizare socială implementate în școlile din raioanele din Ungheni, Călărași și Nisporeni și împreună vom promova cooperarea pentru o școală mai bună” a concluzionat doamna Liliana Mocanu, directoarea Liceului Teoretic „Prometeu” din Grozești, Nisporeni.

Autor: Centru Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni