Pentru a sprijini bugetarea participativă în instituțiile de învățământ din țară, Școala Mea a elaborat Calendarul Bugetar în Educație


De-a lungul celor patru ani de implementare a proiectului „Școala Mea”, ca urmare a unei serii de discuții cu administrațiile școlilor și a concluziilor atelierelor anuale de bugetare participativă, echipa Școala Mea a constatat că școlile duc lipsă de informație privind posibilitățile de implicare și realizare a procesului de bugetare participativă în educație și a venit cu un sprijin, elaborând un Infografic privind calendarul bugetar în educație. Acesta ilustrează cine, când și cum se poate implica în elaborarea bugetului instituției de învățământ în baza celor patru etape importante ale procesului bugetar în educație:

1. Consultarea comunității și actorilor interesați pentru formularea priorităților în educație la nivel național
2. Prezentarea rezultatelor anului academic comunității de părinți și elevi, actorilor interesați
3. Consultarea comunității și actorilor interesați pentru formularea priorităților la nivel instituțional și local
4. Consultarea comunității de părinți și elevi a priorităților de cheltuieli formulate în proiectul de buget al școlii

Autoarea infograficului Tatiana Savva susține că „materialul este dedicat, în special, administratorilor insituțiilor de învățământ, pentru a se informa despre calendarul bugetar în educație. Acesta descrie etapele procesului bugetar (elaborare, aprobare, executare și monitorizare), limitele temporale, și, poate cel mai important, perioadele în care diferiți actori pot fi implicați în procesul de luare a deciziilor de alocare a banilor în școli.” Autoarea mai susține că procesul de bugetare participativă are o serie de avantaje: directorii primesc oportunitatea de a-și dezvolta abilități fiscale și manageriale, profesorii participanți, personalul de sprijin, părinții și elevii se pot implica mai activ în activitatea instituției și devin adesea mai sensibili la problemele școlii și mai informați despre legătura dintre alocațiile bugetare și calitatea serviciilor oferite de școală.