Perseverența este recunoscută


Liceul Teoretic „Ion Pelivan” din satul Răzeni este cel mai mare liceu din raionul Ialoveni având în prezent 902 elevi. Numărul de elevi în liceu este în creștere permanentă și se datorează mai multor factori: imaginii bune, performanței academice și disponibilității de a accepta elevi din alte instituții reorganizate din raion.

Numărul mare de elevi din liceu a determinat și alocarea mai multor resurse financiare în baza principiului: banii urmează elevul. Odată cu existența resurselor financiare gestionate independent a apărut și necesitatea de a pune în discuție bugetul liceului, de a discuta cu elevii, părinții și autoritățile locale despre prioritățile bugetare și soluționarea anumitor solicitări din partea beneficiarilor. Care este platforma cea mai eficientă de comunicare cu comunitatea? Cum să cunoaștem dacă mijloacele alocate satisfac necesitățile elevilor, părinților si pedagogilor? Cum gestionăm bugetul eficient? Acestea sunt doar câteva întrebări la care încerca să găsească răspuns managementul instituției.

Natalia Raileanu, directorul instituției de învățământ a găsit informația despre proiectul „Școala Mea” care deja selectase școli pentru anul de implementare 2016. Conceptul proiectului i-a părut atât de potrivit pentru necesitățile liceului încât a perseverat în inițierea implementării unor instrumente de responsabilizare socială pe cont propriu cu susținerea partenerului regional al proiectului pentru regiunea centru – Fundația pentru Dezvoltare din Moldova. Astfel, 2016 a fost un de încercare, dar și pregătire pentru participarea oficială în cadrul proiectului „Școala Mea”. A fost organizată prima audiere publică în liceu unde comunitatea a fost informată ce reprezintă bugetul liceului și consultată vis-a-vis de prioritățile ce urmau a fi incluse în buget. Pentru prima dată într-un format foarte larg au fost discutate probleme  identificate de părinți cum ar fi alimentația elevilor din treapta gimnazială pentru care s-a venit cu propunerea unei colaborări între liceu și o organizație neguvernamentală din localitate pentru a presta servicii de alimentație pentru elevii care își doresc să ia prânzul în școală. A fost un exercițiu de bun augur care le-a oferit încrederea că trebuie neapărat să continue.

Și cum perseverența se recunoaște, Liceul Teoretic „Ion Pelivan” a fost acceptat în cadrul proiectului „Școala Mea” în noua rundă de școli pentru anul 2017. De această dată, toate activitățile propuse, începând cu instruirea Consiliului de Administrare, completarea fișelor de implicare, analiza independentă a bugetului, audierea publică au avut un impact complex asupra liceului si a comunității. Instituția reprezentată de administrație, elevi, cadre didactice au înțeles cât de mult contează lucrul în echipă, coordonarea și transparența. În urma completării fișelor de implicare managementul instituției a văzut care sunt domeniile de intervenție și ce ar trebui să îmbunătățească în școală pe viitor. În urma organizării audierii publice managementul instituției și elevii, pe de o parte, și comunitatea reprezentată de autorități publice, părinți și oameni de afaceri din localitate, pe altă parte, au conștientizat că ambele părți de fapt au un rol foarte important în îmbunătățirea procesului educațional.

Audierea publică care a fost punctul culminant în procesul de promovare a responsabilizării sociale din anul curent a fost, de fapt, un eveniment ce completează șirul logic al activităților din acest an. Astfel, pentru multe propuneri înaintate în cadrul audierii (referitor la alimentația copiilor de gimnaziu inițiată ceva timp în urmă, reparații în cadrul instituției, necesitatea de perfecționare a cadrelor didactice) administrația și consiliul de administrație al liceului deja aveau pregătite anumite idei pentru implementare și finanțare, ceea ce a determinat discuții productive și mai multă încredere privind realizarea lor. Doar fiind parteneri implicați, care se ascultă și împărtășesc idei și sugestii se poate ajunge la o calitate mai bună a educației spre beneficiul tuturor.

Autor: Fundația pentru Dezvoltare