Proiecte care te fac să vezi lumea altfel


În ziua de azi viața are un ritm sporit și pentru a face față acestuia e  nevoie de multă competență, dăruire și susținere. De un folos semnificativ s-au dovedit a fi activitățile proiectului „Școala Mea”, proiect care a inițiat un alt suflu vieții în Instituția Publică „Eugen Coșeriu”, satul Catranîc, raionul Fălești. După ce în 2016, gimnaziul a fost beneficiar al proiectului, membrii colectivului pedagogic, cu pasiune nestinsă, au conceput o nouă modalitate de activitate în care rolul școlii nu se vede împlinit fără susținerea comunității: a părinților ai căror copii au fost încredințați școlii,  a bibliotecii, grădiniței și autorității publice locale. În felul acesta, împreună au fost implementate o serie de proiecte locale, în care au fost soluționate probleme sociale și educaționale. 

O experiență nouă am însușit-o în cadrul audierii publice a bugetului desfășurate în gimnaziu în anul 2016, plănuind și discutând bugetul instituției. Părinții au fost informați despre necesitățile școlii și despre posibilitățile lor de implementare. Cu toate că bugetul instituției este mai mic comparativ cu necesitățile școlii, au fost propuse o serie de schimbări, pentru îmbunătățirea condițiilor: reparația cantinei și dotarea ei cu echipament necesar, renovarea cazangeriei. Toate aceste probleme au fost rezolvate pe parcursul anului curent din bugetul școlii, dar și cu ajutorul APL-lui.

Pe lângă necesitățile de infrastructură școlară, au fost identificate și un șir de probleme instructive-educative, pentru rezolvarea cărora părinții împreună cu pedagogii au propus să fie găsite și atrase proiecte, surse financiare din proiecte, iar la scrierea și implementarea acestora  să fie implicați elevii și părinții. De altfel, tot în cadrul audierilor am sesizat și necesitatea de a uni mai mult comunitatea pentru a atinge obiective comune. Ca urmare a primei audieri publice organizate în cadrul proiectului „Școala Mea” au urmat mai multe proiecte și activități menite să răspundă necesităților identificate și să aducă comunitatea mai aproape de școală.

• Problema procurării unui set de roboței necesari pentru studierea cursului „Robotica” a fost realizată datorită implementării  proiectului „Dotarea instituțiilor școlare cu Roboți”, finanțat de ATIC, Moldova. Coordonator: Dumbravă Natalia, responsabil RAE, au fost aduși în instituție 10 roboței. Copiii au început să studieze un nou curs opțional, „Robotica”.

• Rezolvarea problemei implicării în mod egal a femeilor și bărbaților în educația copiilor a fost scopul principal în cadrul proiectului „Mâine am să spun: am fost un tată bun!”, Terre des Hommes, Moldova. Coordonatori: Dumbravă Natalia, responsabil RAE, Șorunga Maria- directorul gimnaziului, Hanganu Nadejda- bibliotecar.

• În luna septembrie 2017 a fost inițiat programul educativ  „O lume de văzut” în cadrul gimnaziului „Eugen Coșeriu”  din satul Catranîc împreună cu profesorul de geografie Bînzari Serghei. ,,One World in Schoools” este un proiect educaţional, aprobat de Ministerul Educaţiei, iniţiat de People in Need din Cehia. Este un proiect de suflet. Vizionarea filmului documentar poate aduce schimbarea procesului educativ. Noi utilizăm filmul documentar ca metodă non-formală de educaţie, ca instrument de identificare şi schimbare a stereotipurilor din societatea noastră.

Pe parcursul anilor 2016-2017 în gimnaziu au fost implementate în jur de 20 proiecte cu implicarea părinților, elevilor și cadrelor didactice, lucrul pe care l-am obținut inclusiv datorită transparenței în activitate, însușite în cadrul proiectului „Școala Mea”.Proiectele te schimbă. Ele te fac să vezi lumea altfel.  

Autor: Maria Șorunga, director al Gimnaziului „Eugen Coșeriu”, s.Catranîc, Fălești