Găsește școala ta

Gimnaziul Decebal

Grenoble 191, Chișinău 
022765833

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

101 Elevi
24 Elevi pe clasă
52 Cadre didactice
4 Elevi / cadru didactic

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
3,9% Grad didactic I
II
36,5% Grad didactic II
-
59,6% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


0.42
14,0% Energie electrică
6,0% Reparații curente
4187.80 lei Cheltuieli per elev
0,0% Încălzire
0,0% Formarea profesionala
88,0% Executare buget
1,0% Rechizite de birou
0,0% Cheltuieli capitale
61,0% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
6,4
8,6
Limba română
6,4
8,3
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Comentarii