Găsește școala ta

Liceul Teoretic Alecu Russo

Sângerei Noi, Sângerei  Republica Moldova
026273587

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

505 Elevi
24 Elevi pe clasă
41 Cadre didactice
12 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

5.86 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
2.4% Grad didactic Superior
I
4.9% Grad didactic I
II
48.8% Grad didactic II
-
43.9% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


4.41
1% Energie electrică
1% Reparații curente
8735.5 lei Cheltuieli per elev
4% Încălzire
1% Formarea profesionala
95% Executare buget
1% Rechizite de birou
11% Cheltuieli capitale
68% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
57.1%
4.7
7.5
7.4
Limba română
100.0%
5.9
7.3
7.6
Limba de instruire*
Limba maternă**
8
Limba engleză
5.6
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
7
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
30%
Nu
32%
Nu știu
37%

Ușor de înțeles

Da
37%
Nu
40%
Nu știu
23%

Frecvente

Da
22%
Nu
42%
Nu știu
36%

Ușor de verificat

Da
26%
Nu
37%
Nu știu
37%

Răspund necesităților mele

Da
38%
Nu
28%
Nu știu
35%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
18%
Nu
47%
Nu știu
35%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
34%
Nu
45%
Nu știu
22%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
82%
Nu
6%
Nu știu
12%

Taxe de școlarizare

Da
30%
Nu
40%
Nu știu
29%

Organizații donatoare

Da
56%
Nu
19%
Nu știu
25%

Organizații donatoare

Da
13%
Nu
24%
Nu știu
62%

Altele

Da
4%
Nu
27%
Nu știu
68%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
4%
Da, copii ale bonurilor fiscale
13%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
17%
Nu
0%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
9%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
41%
Nu este necesar
14%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
25%

Sălile de informatică

Foarte necesar
62%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
11%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
20%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
35%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
19%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
74%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
6%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
11%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
62%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
6%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
54%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
13%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
83%
Necesar într-o anumită măsură
13%
Nu este necesar
4%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
13%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
68%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
56%
Mediu
35%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
9%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
49%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
3%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
59%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
13%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
17%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
30%

Programul extra curricular al școlii

Bine
55%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
14%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
41%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
12%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
20%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
49%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
63%
Mediu
35%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
20%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
20%
Fără răspuns
10%

Informarea despre cheltuieli

Bine
10%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
50%
Fără răspuns
10%

Frecvente

Bine
10%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
20%
Fără răspuns
10%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
10%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
10%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
20%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
20%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
20%
Mediu
60%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
10%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
30%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
30%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
30%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
50%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
30%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
20%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
40%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
20%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
20%
Fără răspuns
20%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
20%
Mediu
80%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
30%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
10%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
10%
Mediu
60%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
20%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
10%
Mediu
60%
Nesatisfăcător
10%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
40%
Nu
30%
Nu știu
30%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
30%
Nu
40%
Nu știu
30%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
50%
Nu
30%
Nu știu
20%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
90%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
10%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
60%
Modalitățile de informare a publicului
40%
Instruirea și motivarea profesorilor
60%
Îmbunătățirea curriculei
40%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
47%
Nu
19%
Nu știu
33%

Ușor de înțeles

Da
46%
Nu
24%
Nu știu
30%

Frecvente

Da
28%
Nu
36%
Nu știu
36%

Ușor de verificat

Da
33%
Nu
22%
Nu știu
44%

Răspund necesităților mele

Da
36%
Nu
22%
Nu știu
42%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
35%
Nu
22%
Nu știu
43%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
48%
Nu
24%
Nu știu
28%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
86%
Nu
8%
Nu știu
6%

Taxe de școlarizare

Da
26%
Nu
45%
Nu știu
29%

Organizații donatoare

Da
37%
Nu
23%
Nu știu
40%

Organizații donatoare

Da
12%
Nu
23%
Nu știu
65%

Altele

Da
2%
Nu
14%
Nu știu
84%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
29%
Da, copii ale bonurilor fiscale
2%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
19%
Nu
50%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
51%
Nu este necesar
12%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
12%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
19%

Sălile de informatică

Foarte necesar
48%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
12%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
58%
Nu este necesar
17%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
29%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
25%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
59%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
5%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
31%
Nu este necesar
11%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
70%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
7%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
51%
Necesar într-o anumită măsură
41%
Nu este necesar
8%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
84%
Necesar într-o anumită măsură
13%
Nu este necesar
2%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
7%
Necesar într-o anumită măsură
4%
Nu este necesar
89%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
46%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
9%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
29%
Mediu
51%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
10%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
45%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
16%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
31%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
38%

Programul extra curricular al școlii

Bine
35%
Mediu
34%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
25%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
24%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
21%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
22%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
48%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
55%
Mediu
43%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
32%
Mediu
61%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
4%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
36%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
21%
Nu știu
4%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
57%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
4%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
36%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
29%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
39%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
4%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
18%
Mediu
54%
Nesatisfăcător
21%
Nu știu
7%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
21%
Mediu
61%
Nesatisfăcător
18%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
46%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
4%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
29%
Necesar într-o anumită măsură
64%
Nu este necesar
7%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
14%

Sălile de informatică

Foarte necesar
89%
Necesar într-o anumită măsură
7%
Nu este necesar
4%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
64%
Nu este necesar
4%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
71%
Nu este necesar
4%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
75%
Necesar într-o anumită măsură
21%
Nu este necesar
4%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
64%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
7%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
29%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
36%

Altele comentarii

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Nu

Sunt ușor de înțeles?

Nu

Sunt frecvente?

Nu

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Nu știu

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Nu

Ziarul local

Nu

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Nu publicăm informație de acest tip

Performanța elevilor și a profesorilor

Anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Nu publicăm informație de acest tip

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Nu publicăm informație de acest tip

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Nu

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Nu

Comentarii