Găsește școala ta

Liceul Teoretic Alexandru Agapie

Pepeni, Sângerei  Republica Moldova
026242694

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

867 Elevi
26 Elevi pe clasă
73 Cadre didactice
11 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.38 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
4.1% Grad didactic Superior
I
17.8% Grad didactic I
II
37.0% Grad didactic II
-
41.1% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


8.41
2% Energie electrică
1% Reparații curente
7675.5 lei Cheltuieli per elev
0.0% Încălzire
1% Formarea profesionala
84% Executare buget
2% Rechizite de birou
0% Cheltuieli capitale
76% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
68.2%
4.6
6.3
8.2
Limba română
100%
6.2
6.7
8
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
5.7
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
38%
Nu
28%
Nu știu
34%

Ușor de înțeles

Da
45%
Nu
30%
Nu știu
25%

Frecvente

Da
25%
Nu
41%
Nu știu
35%

Ușor de verificat

Da
37%
Nu
30%
Nu știu
33%

Răspund necesităților mele

Da
41%
Nu
23%
Nu știu
36%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
24%
Nu
36%
Nu știu
40%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
51%
Nu
29%
Nu știu
20%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
57%
Nu
24%
Nu știu
19%

Taxe de școlarizare

Da
23%
Nu
48%
Nu știu
29%

Organizații donatoare

Da
63%
Nu
15%
Nu știu
22%

Organizații donatoare

Da
24%
Nu
22%
Nu știu
54%

Altele

Da
12%
Nu
29%
Nu știu
59%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
13%
Da, copii ale bonurilor fiscale
1%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
11%
Nu
68%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
48%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
9%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
13%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
38%
Nu este necesar
21%

Sălile de informatică

Foarte necesar
64%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
9%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
18%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
19%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
70%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
7%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
65%
Necesar într-o anumită măsură
28%
Nu este necesar
7%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
63%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
10%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
54%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
14%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
68%
Necesar într-o anumită măsură
21%
Nu este necesar
11%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
17%
Necesar într-o anumită măsură
16%
Nu este necesar
67%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
60%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
5%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
45%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
2%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
63%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
7%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
47%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
28%

Programul extra curricular al școlii

Bine
50%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
16%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
50%
Mediu
34%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
5%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
29%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
36%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
74%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
80%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
20%

Informarea despre cheltuieli

Bine
40%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
20%
Fără răspuns
20%

Frecvente

Bine
60%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
20%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
20%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
20%
Fără răspuns
40%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
40%
Mediu
60%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
40%
Mediu
60%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
60%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
20%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
80%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
80%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
20%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
40%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
20%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
60%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
60%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
20%
Mediu
80%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
60%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
20%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
20%
Mediu
60%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
80%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
0%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
60%
Modalitățile de informare a publicului
20%
Instruirea și motivarea profesorilor
80%
Îmbunătățirea curriculei
40%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
43%
Nu
23%
Nu știu
33%

Ușor de înțeles

Da
41%
Nu
29%
Nu știu
30%

Frecvente

Da
18%
Nu
44%
Nu știu
38%

Ușor de verificat

Da
30%
Nu
29%
Nu știu
41%

Răspund necesităților mele

Da
29%
Nu
20%
Nu știu
51%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
24%
Nu
41%
Nu știu
36%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
47%
Nu
31%
Nu știu
22%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
56%
Nu
29%
Nu știu
15%

Taxe de școlarizare

Da
21%
Nu
57%
Nu știu
23%

Organizații donatoare

Da
41%
Nu
22%
Nu știu
37%

Organizații donatoare

Da
14%
Nu
26%
Nu știu
60%

Altele

Da
3%
Nu
9%
Nu știu
78%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
22%
Da, copii ale bonurilor fiscale
0%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
2%
Nu
75%
Altele (Vă rugăm, precizați)
1%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
51%
Nu este necesar
8%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
55%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
12%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
42%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
22%

Sălile de informatică

Foarte necesar
59%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
9%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
18%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
51%
Nu este necesar
19%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
69%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
5%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
5%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
64%
Necesar într-o anumită măsură
28%
Nu este necesar
8%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
8%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
81%
Necesar într-o anumită măsură
17%
Nu este necesar
2%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
5%
Necesar într-o anumită măsură
2%
Nu este necesar
93%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
53%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
6%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
45%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
2%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
59%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
10%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
47%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
23%

Programul extra curricular al școlii

Bine
38%
Mediu
34%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
22%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
32%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
12%
Nu știu
18%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
23%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
42%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
63%
Mediu
34%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
63%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
8%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
39%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
66%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
3%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
58%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
18%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
71%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
3%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
58%
Mediu
37%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
3%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
58%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
11%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
8%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
13%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
3%

Sălile de informatică

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
29%
Necesar într-o anumită măsură
66%
Nu este necesar
5%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
11%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
61%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
11%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
24%
Nu este necesar
42%

Altele comentarii

"Materiale didactice la obiecte (hărţi, literaratură); Sistemul sanitar;"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Nu știu

Sunt frecvente?

Nu

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Nu știu

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Nu

Ziarul local

Nu

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Nu publicăm informație de acest tip

Performanța elevilor și a profesorilor

Semi-anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Anual

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Nu

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Nu

Comentarii