Găsește școala ta

Liceul Teoretic Ioan Vodă

Ștefan cel Mare 118, Cahul  Republica Moldova
029934289

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

694 Elevi
24 Elevi pe clasă
67 Cadre didactice
10 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.47 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
6% Grad didactic Superior
I
10.5% Grad didactic I
II
61.2% Grad didactic II
-
22.4% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


8.08
1% Energie electrică
1% Reparații curente
9431.2 lei Cheltuieli per elev
0% Încălzire
0.0% Formarea profesionala
93% Executare buget
1% Rechizite de birou
2% Cheltuieli capitale
81% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
89.5%
6.4
7.5
8.5
Limba română
98.4%
6.7
8.3
8.6
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
6.8
Limba franceză
6.9
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
50%
Nu
23%
Nu știu
27%

Ușor de înțeles

Da
49%
Nu
21%
Nu știu
30%

Frecvente

Da
27%
Nu
36%
Nu știu
37%

Ușor de verificat

Da
28%
Nu
30%
Nu știu
42%

Răspund necesităților mele

Da
44%
Nu
24%
Nu știu
32%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
23%
Nu
43%
Nu știu
35%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
25%
Nu
44%
Nu știu
31%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
71%
Nu
8%
Nu știu
21%

Taxe de școlarizare

Da
41%
Nu
23%
Nu știu
36%

Organizații donatoare

Da
26%
Nu
26%
Nu știu
48%

Organizații donatoare

Da
13%
Nu
29%
Nu știu
58%

Altele

Da
7%
Nu
25%
Nu știu
69%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
24%
Da, copii ale bonurilor fiscale
2%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
13%
Nu
55%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
49%
Nu este necesar
12%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
16%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
35%
Necesar într-o anumită măsură
38%
Nu este necesar
27%

Sălile de informatică

Foarte necesar
46%
Necesar într-o anumită măsură
38%
Nu este necesar
16%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
15%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
21%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
71%
Necesar într-o anumită măsură
21%
Nu este necesar
8%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
66%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
9%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
61%
Necesar într-o anumită măsură
28%
Nu este necesar
10%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
39%
Nu este necesar
21%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
15%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
17%
Necesar într-o anumită măsură
12%
Nu este necesar
71%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
48%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
4%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
46%
Mediu
43%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
4%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
30%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
14%
Nu știu
33%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
36%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
37%

Programul extra curricular al școlii

Bine
34%
Mediu
37%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
18%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
33%
Mediu
42%
Nesatisfăcător
17%
Nu știu
8%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
27%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
14%
Nu știu
26%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
57%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Informarea despre cheltuieli

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
44%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
22%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
22%
Fără răspuns
11%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
67%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
44%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
22%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
67%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
22%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
89%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
89%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
89%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
89%
Nu
0%
Nu știu
11%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
78%
Nu
0%
Nu știu
22%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
89%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
33%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
22%
Modalitățile de informare a publicului
22%
Instruirea și motivarea profesorilor
56%
Îmbunătățirea curriculei
78%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
57%
Nu
14%
Nu știu
29%

Ușor de înțeles

Da
40%
Nu
18%
Nu știu
43%

Frecvente

Da
23%
Nu
28%
Nu știu
49%

Ușor de verificat

Da
27%
Nu
19%
Nu știu
54%

Răspund necesităților mele

Da
35%
Nu
19%
Nu știu
45%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
37%
Nu
33%
Nu știu
30%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
43%
Nu
29%
Nu știu
28%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
77%
Nu
8%
Nu știu
16%

Taxe de școlarizare

Da
35%
Nu
30%
Nu știu
35%

Organizații donatoare

Da
15%
Nu
29%
Nu știu
55%

Organizații donatoare

Da
5%
Nu
29%
Nu știu
66%

Altele

Da
3%
Nu
25%
Nu știu
71%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
27%
Da, copii ale bonurilor fiscale
1%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
28%
Nu
40%
Altele (Vă rugăm, precizați)
4%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
52%
Nu este necesar
17%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
42%
Necesar într-o anumită măsură
41%
Nu este necesar
16%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
18%

Sălile de informatică

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
35%
Nu este necesar
13%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
20%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
25%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
69%
Necesar într-o anumită măsură
26%
Nu este necesar
5%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
65%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
6%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
64%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
6%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
18%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
62%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
9%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
52%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
52%
Mediu
35%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
6%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
51%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
3%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
38%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
33%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
41%
Mediu
17%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
38%

Programul extra curricular al școlii

Bine
43%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
26%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
34%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
14%
Nu știu
20%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
34%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
14%
Nu știu
30%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
64%
Mediu
35%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
33%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
17%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
33%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
17%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
17%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
33%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
33%
Mediu
67%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
67%
Nu este necesar
0%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
67%
Nu este necesar
0%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
0%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
17%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
83%

Altele comentarii

"Construcția casangeriei liceului; Cabinetul metodic;"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Da

Sunt frecvente?

Da

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Da

Ziarul local

Da

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Trimestrial

Performanța elevilor și a profesorilor

Trimestrial

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Trimestrial

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Nu publicăm acest tip de informații

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Da

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Da

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Da

Comentarii