Găsește școala ta

Liceul Teoretic Ion Creangă

Calea Baltului 87, Soroca  Republica Moldova
023026544

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

773 Elevi
25 Elevi pe clasă
46 Cadre didactice
14 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

5.98 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
4.4% Grad didactic Superior
I
13% Grad didactic I
II
60.9% Grad didactic II
-
21.7% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


5.15
2% Energie electrică
5% Reparații curente
8852.7 lei Cheltuieli per elev
6% Încălzire
0.0% Formarea profesionala
99.0% Executare buget
2% Rechizite de birou
11% Cheltuieli capitale
65% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
Limba română
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
57%
Nu
11%
Nu știu
31%

Ușor de înțeles

Da
66%
Nu
14%
Nu știu
20%

Frecvente

Da
34%
Nu
23%
Nu știu
43%

Ușor de verificat

Da
46%
Nu
20%
Nu știu
34%

Răspund necesităților mele

Da
51%
Nu
20%
Nu știu
29%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
40%
Nu
20%
Nu știu
40%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
34%
Nu
23%
Nu știu
43%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
57%
Nu
9%
Nu știu
34%

Taxe de școlarizare

Da
26%
Nu
29%
Nu știu
46%

Organizații donatoare

Da
49%
Nu
23%
Nu știu
29%

Organizații donatoare

Da
29%
Nu
6%
Nu știu
66%

Altele

Da
9%
Nu
20%
Nu știu
71%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
26%
Da, copii ale bonurilor fiscale
0%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
26%
Nu
40%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
57%
Nu este necesar
11%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
54%
Nu este necesar
14%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
23%
Necesar într-o anumită măsură
51%
Nu este necesar
26%

Sălile de informatică

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
49%
Nu este necesar
14%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
49%
Nu este necesar
14%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
26%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
23%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
80%
Necesar într-o anumită măsură
14%
Nu este necesar
6%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
49%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
23%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
51%
Nu este necesar
11%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
49%
Necesar într-o anumită măsură
31%
Nu este necesar
20%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
26%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
54%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
60%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
6%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
37%
Mediu
57%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
6%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
34%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
26%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
31%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
40%

Programul extra curricular al școlii

Bine
51%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
20%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
17%
Mediu
57%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
17%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
26%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
40%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
80%
Mediu
17%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
44%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
11%

Informarea despre cheltuieli

Bine
33%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
44%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
11%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
22%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
33%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
44%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
44%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
44%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
22%
Mediu
67%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
56%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
56%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
11%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
56%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
33%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
44%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
33%
Mediu
67%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
22%
Mediu
78%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
33%
Mediu
67%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
78%
Nu
22%
Nu știu
0%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
89%
Nu
11%
Nu știu
0%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
56%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
44%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
56%
Modalitățile de informare a publicului
44%
Instruirea și motivarea profesorilor
44%
Îmbunătățirea curriculei
56%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
53%
Nu
16%
Nu știu
31%

Ușor de înțeles

Da
51%
Nu
17%
Nu știu
32%

Frecvente

Da
35%
Nu
27%
Nu știu
38%

Ușor de verificat

Da
37%
Nu
17%
Nu știu
46%

Răspund necesităților mele

Da
46%
Nu
16%
Nu știu
38%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
34%
Nu
30%
Nu știu
36%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
42%
Nu
29%
Nu știu
28%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
62%
Nu
19%
Nu știu
18%

Taxe de școlarizare

Da
26%
Nu
37%
Nu știu
37%

Organizații donatoare

Da
38%
Nu
15%
Nu știu
47%

Organizații donatoare

Da
17%
Nu
16%
Nu știu
67%

Altele

Da
4%
Nu
16%
Nu știu
80%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
33%
Da, copii ale bonurilor fiscale
5%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
23%
Nu
38%
Altele (Vă rugăm, precizați)
2%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
60%
Nu este necesar
15%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
15%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
36%

Sălile de informatică

Foarte necesar
42%
Necesar într-o anumită măsură
38%
Nu este necesar
20%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
26%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
29%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
25%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
31%
Nu este necesar
18%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
63%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
8%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
56%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
10%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
16%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
15%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
9%
Necesar într-o anumită măsură
4%
Nu este necesar
87%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
48%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
7%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
40%
Mediu
48%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
3%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
41%
Mediu
21%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
28%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
37%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
39%

Programul extra curricular al școlii

Bine
37%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
24%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
29%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
21%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
30%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
35%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
74%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
50%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
10%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
80%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
20%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
40%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
90%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
80%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
60%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
20%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
30%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
20%

Sălile de informatică

Foarte necesar
80%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
10%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
20%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
20%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
80%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
0%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
60%

Altele comentarii

Ospătăria

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

nu

Sunt ușor de înțeles?

nu

Sunt frecvente?

nu

Sunt verificabile?

da

Răspund necesităților beneficiarilor?

da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

nu

Pagina web

nu

E-mail

nu

Ziarul local

nu

Postul local de radio sau TV

nu

Adunări

da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Semi-anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Semi-anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Lunar

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

da

Elevii și părinţii

da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

da

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

da

Comentarii