Găsește școala ta

Liceul Teoretic Liviu Damian

Gavril Musicescu 2, Râșcani  Republica Moldova
025622963

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

250 Elevi
18 Elevi pe clasă
33 Cadre didactice
6 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.57 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
18,2% Grad didactic Superior
I
27.3% Grad didactic I
II
39.4% Grad didactic II
-
15.2% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


3.19
2% Energie electrică
2% Reparații curente
12644.6 lei Cheltuieli per elev
8% Încălzire
0% Formarea profesionala
98% Executare buget
1% Rechizite de birou
5% Cheltuieli capitale
78% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
100.0%
5.9
8.2
Limba română
89.7%
6.2
8.4
Limba de instruire*
Limba maternă**
100%
5
Limba engleză
7.3
Limba franceză
5.4
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
19%
Nu
25%
Nu știu
57%

Ușor de înțeles

Da
2%
Nu
31%
Nu știu
50%

Frecvente

Da
9%
Nu
39%
Nu știu
52%

Ușor de verificat

Da
20%
Nu
32%
Nu știu
47%

Răspund necesităților mele

Da
24%
Nu
21%
Nu știu
55%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
10%
Nu
62%
Nu știu
28%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
33%
Nu
53%
Nu știu
14%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
89%
Nu
4%
Nu știu
7%

Taxe de școlarizare

Da
26%
Nu
56%
Nu știu
18%

Organizații donatoare

Da
30%
Nu
29%
Nu știu
41%

Organizații donatoare

Da
10%
Nu
32%
Nu știu
58%

Altele

Da
4%
Nu
20%
Nu știu
76%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
20%
Da, copii ale bonurilor fiscale
0%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
9%
Nu
68%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
56%
Nu este necesar
12%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
17%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
30%

Sălile de informatică

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
35%
Nu este necesar
26%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
23%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
24%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
92%
Necesar într-o anumită măsură
6%
Nu este necesar
1%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
74%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
6%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
49%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
14%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
41%
Nu este necesar
26%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
70%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
7%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
17%
Necesar într-o anumită măsură
10%
Nu este necesar
72%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
47%
Mediu
43%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
48%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
0%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
49%
Mediu
16%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
30%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
55%
Mediu
17%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
26%

Programul extra curricular al școlii

Bine
60%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
8%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
58%
Mediu
34%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
3%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
20%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
53%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
69%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
77%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Informarea despre cheltuieli

Bine
46%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
8%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
85%
Mediu
15%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
23%
Mediu
69%
Nesatisfăcător
8%
Fără răspuns
0%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
69%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
62%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
77%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
54%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
38%
Mediu
62%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
69%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
8%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
62%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
54%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
54%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
62%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
54%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
62%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
85%
Nu
8%
Nu știu
8%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
85%
Nu
8%
Nu știu
8%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
92%
Nu
0%
Nu știu
8%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
31%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
62%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
38%
Modalitățile de informare a publicului
77%
Instruirea și motivarea profesorilor
38%
Îmbunătățirea curriculei
54%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
45%
Nu
23%
Nu știu
32%

Ușor de înțeles

Da
39%
Nu
19%
Nu știu
42%

Frecvente

Da
18%
Nu
43%
Nu știu
39%

Ușor de verificat

Da
32%
Nu
23%
Nu știu
45%

Răspund necesităților mele

Da
36%
Nu
23%
Nu știu
41%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
19%
Nu
59%
Nu știu
22%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
26%
Nu
57%
Nu știu
18%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
78%
Nu
7%
Nu știu
15%

Taxe de școlarizare

Da
27%
Nu
35%
Nu știu
38%

Organizații donatoare

Da
30%
Nu
16%
Nu știu
54%

Organizații donatoare

Da
22%
Nu
15%
Nu știu
64%

Altele

Da
5%
Nu
11%
Nu știu
84%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
12%
Da, copii ale bonurilor fiscale
0%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
32%
Nu
50%
Altele (Vă rugăm, precizați)
5%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
57%
Nu este necesar
9%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
51%
Nu este necesar
4%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
36%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
14%

Sălile de informatică

Foarte necesar
46%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
12%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
28%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
22%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
20%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
86%
Necesar într-o anumită măsură
11%
Nu este necesar
3%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
61%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
5%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
62%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
5%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
49%
Nu este necesar
19%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
76%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
3%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
20%
Necesar într-o anumită măsură
16%
Nu este necesar
64%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
36%
Mediu
35%
Nesatisfăcător
22%
Nu știu
7%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
24%
Mediu
53%
Nesatisfăcător
14%
Nu știu
9%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
24%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
43%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
27%
Mediu
16%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
47%

Programul extra curricular al școlii

Bine
36%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
20%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
28%
Mediu
47%
Nesatisfăcător
12%
Nu știu
12%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
22%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
12%
Nu știu
38%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
58%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
18%
Mediu
82%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
55%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
18%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
55%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
18%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
82%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
82%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
18%
Necesar într-o anumită măsură
64%
Nu este necesar
18%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
73%
Necesar într-o anumită măsură
18%
Nu este necesar
9%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
55%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
18%

Sălile de informatică

Foarte necesar
36%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
9%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
9%
Necesar într-o anumită măsură
64%
Nu este necesar
27%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
9%
Necesar într-o anumită măsură
82%
Nu este necesar
9%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
91%
Necesar într-o anumită măsură
9%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
82%
Necesar într-o anumită măsură
9%
Nu este necesar
9%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
18%
Necesar într-o anumită măsură
18%
Nu este necesar
64%

Altele comentarii

Sala festivă;

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Nu știu

Sunt frecvente?

Nu

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Da

Ziarul local

Da

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Trimestrial

Performanța elevilor și a profesorilor

Lunar

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Trimestrial

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Nu publicăm informație de acest tip

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Semi-anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Da

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Da

Comentarii