Găsește școala ta

Liceul Teoretic Mihai Eminescu

Ulita Mare 196, Slobozia Mare, Cahul  Republica Moldova
029961343

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

358 Elevi
24 Elevi pe clasă
43 Cadre didactice
9 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.07 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
2.3% Grad didactic Superior
I
4.7% Grad didactic I
II
67.4% Grad didactic II
-
25.6% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


4.41
1% Energie electrică
6% Reparații curente
10621.6 lei Cheltuieli per elev
5% Încălzire
0.0% Formarea profesionala
99% Executare buget
1% Rechizite de birou
7% Cheltuieli capitale
74% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
100%
6.0
7.2
8.0
Limba română
98.1
6.3
8.0
8.3
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
6.4
Limba franceză
6.4
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
63%
Nu
12%
Nu știu
25%

Ușor de înțeles

Da
63%
Nu
18%
Nu știu
20%

Frecvente

Da
41%
Nu
23%
Nu știu
36%

Ușor de verificat

Da
41%
Nu
23%
Nu știu
36%

Răspund necesităților mele

Da
61%
Nu
15%
Nu știu
23%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
36%
Nu
26%
Nu știu
37%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
53%
Nu
22%
Nu știu
25%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
64%
Nu
14%
Nu știu
23%

Taxe de școlarizare

Da
80%
Nu
7%
Nu știu
13%

Organizații donatoare

Da
33%
Nu
20%
Nu știu
48%

Organizații donatoare

Da
24%
Nu
15%
Nu știu
61%

Altele

Da
13%
Nu
20%
Nu știu
67%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
27%
Da, copii ale bonurilor fiscale
3%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
23%
Nu
37%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
12%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
11%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
42%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
21%

Sălile de informatică

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
9%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
41%
Nu este necesar
19%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
41%
Nu este necesar
19%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
71%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
6%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
69%
Necesar într-o anumită măsură
24%
Nu este necesar
7%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
68%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
10%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
14%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
72%
Necesar într-o anumită măsură
17%
Nu este necesar
11%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
15%
Nu este necesar
66%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
59%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
4%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
48%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
4%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
62%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
10%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
52%
Mediu
16%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
25%

Programul extra curricular al școlii

Bine
43%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
21%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
45%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
12%
Nu știu
11%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
40%
Mediu
21%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
33%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
72%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
91%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
9%

Informarea despre cheltuieli

Bine
36%
Mediu
64%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
64%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
18%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
36%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
18%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
27%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
18%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
27%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
9%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
36%
Mediu
64%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
91%
Mediu
9%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
36%
Mediu
64%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
45%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
91%
Mediu
9%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
91%
Mediu
9%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
27%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
18%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
45%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
73%
Nu
0%
Nu știu
27%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
73%
Nu
0%
Nu știu
27%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
73%
Nu
0%
Nu știu
27%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
18%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
55%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
9%
Modalitățile de informare a publicului
55%
Instruirea și motivarea profesorilor
91%
Îmbunătățirea curriculei
73%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
63%
Nu
5%
Nu știu
32%

Ușor de înțeles

Da
47%
Nu
9%
Nu știu
44%

Frecvente

Da
28%
Nu
21%
Nu știu
51%

Ușor de verificat

Da
33%
Nu
8%
Nu știu
58%

Răspund necesităților mele

Da
49%
Nu
8%
Nu știu
44%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
40%
Nu
25%
Nu știu
35%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
58%
Nu
18%
Nu știu
24%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
61%
Nu
11%
Nu știu
27%

Taxe de școlarizare

Da
83%
Nu
3%
Nu știu
14%

Organizații donatoare

Da
26%
Nu
13%
Nu știu
61%

Organizații donatoare

Da
10%
Nu
10%
Nu știu
80%

Altele

Da
6%
Nu
11%
Nu știu
82%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
44%
Da, copii ale bonurilor fiscale
3%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
17%
Nu
32%
Altele (Vă rugăm, precizați)
4%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
53%
Nu este necesar
14%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
55%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
10%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
19%

Sălile de informatică

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
13%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
20%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
23%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
10%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
63%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
7%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
10%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
31%
Nu este necesar
15%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
66%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
9%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
20%
Necesar într-o anumită măsură
17%
Nu este necesar
63%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
52%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
16%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
44%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
9%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
56%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
21%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
45%
Mediu
16%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
37%

Programul extra curricular al școlii

Bine
39%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
34%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
36%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
25%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
37%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
35%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
71%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
48%
Mediu
48%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
4%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
33%
Mediu
59%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
4%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
85%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
4%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
63%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
19%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
44%
Mediu
48%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
4%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
67%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
4%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
63%
Mediu
37%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
22%
Necesar într-o anumită măsură
59%
Nu este necesar
19%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
59%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
4%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
44%
Necesar într-o anumită măsură
52%
Nu este necesar
4%

Sălile de informatică

Foarte necesar
48%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
4%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
11%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
52%
Nu este necesar
7%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
74%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
4%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
59%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
19%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
48%

Altele comentarii

"Laboratoarele de fizică, chimie, biologie, informatică; Sălile de clasă cu mobilier; Cabinetul de muzică;"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Da

Sunt frecvente?

Nu

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Da

Ziarul local

Da

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Semi-anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Anual

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu știu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Nu

Comentarii